B1f5478540634fe10c6d0de4e201b636 activities for babies baby recipes

1,0-2,0 év

 • Period: to

  1,0 - 1,6 év

  -szavakat mondatként használnak, ezek a holofrázisok
  -a beszéd kezdete három-féle úton valósul meg:
  1/ gőgicsélés - néma periódus - beszéd
  2/gőgicséléssel párhuzamosan jelennek meg beszéd-elemek
  3/gőgicsélés és beszéd keverten jelenik meg
  -felismeri, hogy jelzések segítségével eléri a célját
  -protoszavakat alkotnak
  -halandzsázik
  -hangutánzás, ismétlés
 • Period: to

  1,6 - 2,0 év

  -kétszavas mondatok
  -aktívan használt szavak kombinációja
  -telegrafikus beszéd (mondatszerű közlések előzménye)
  -szavak és morfémák összeillesztése
  -echolália (kimondott szavak mechanikus utánzása)
  -a szituációkat értelmezik a gyerekek
  -tudatosul, hogy a dolgokhoz nevek tartoznak
  -szókincs bővül
  -finomodik a globális percepció
  -kevesebb elemből is képes valószínűsíteni a jelentést