Vörösmarty Mihály

By ebenko
 • születés, tanulmányok

  születés, tanulmányok
  Kölcsey Ferenc 1800-ban született a Fehér megyei Pusztanyéken (ma: Kápolnásnyék), egy szegény nemesi családban. Tanulmányait Pusztanyéken, Székesfehérvárott, majd Pesten végezte. (A képen Pusztanyéki szülőháza látható.)
 • édesapja halála

  édesapja halála
  Édesapja halála után a család eltartásából neki is ki kellett vennie a részét. Házitanítóként dolgozott Perczel Sándor otthonában, ahol három fiának nevelésével bízták meg. Reménytelenül beleszeretett Perczel Adélba, akit később, az 1820-as években keletkezett beteljesületlen szerelemről szóló műveinek ihletőjének tartanak. Mindeközben beiratkozott az egyetem jogi karára. (A képen Perczel Sándor látható.)
 • Vörösmarty Mihály: Zalán futása

  Vörösmarty Mihály: Zalán futása
  Ebben az évben indult el igazi irodalmi pályafutása, amikor visszakerült Pestre. Mialatt Tolna megye egyik alispánjánál jogászkodott, megjelentette a "Zalán futása" című eposzát. Annak ellenére, hogy a mű csak értelmiségi körökben aratott sikert, Vörösmarty arra a határozatra jutott, hogy ettől fogva pusztán az írásaiból fog megélni.
 • Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

  Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
  A "Csongor és Tünde" 1830-ban írott drámai költeménye. A pesti cenzúra nem engedélyezte kiadását, ezért Vörösmarty Szabó Krizosztom segítségével adta ki művét 1831 tavaszán. A darabot a szerző életében nem adták elő, először 1866-ban mutattak belőle részleteket. (A képen egy színházi jelenet látható, O. Szabó Somával és Lass Beával.)
 • Vörösmarty Mihály: Pázmán

  Vörösmarty költészete az 1830-as évektől igazán meghatározó jelentőségű. Fontos számára az egyén és a közösség, illetve a haza és az emberiség boldogsága.
 • Vörösmarty Mihály: Szózat

  Vörösmarty Mihály: Szózat
  A "Szózat" Vörösmarty megzenésített verse, a magyarok nemzeti éneke a Himnusz mellett. Noha romantikus alkotás, rendkívül tudatos és hosszas alkotómunka terméke. https://www.youtube.com/watch?v=-QkU-Xam_p4
 • Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albuma

  Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albuma
  Az epigramma a klasszicisták kedvelt műfajai közé tartozott. Alkalmi bejegyzésnek indult, de a körmondat és a jövő látomása feledteti a szöveg eredeti rendeletetését.
 • Vörösmarty Mihály: Késő vágy

  Vörösmarty Mihály: Késő vágy
  A beteljesületlen fiatal Etelka-szerelem fájdalma izzik fel a költőben. A titkolt érzelmek addigra elhalványodtak, a vers születésekor Vörösmarty már túl van fiatalságán, reményein, csalódásain, leszámolt illúzióival, mégis most a szerelemről ír.
 • házasság

  házasság
  1841-ben Bajza József révén megismerte annak sógornőjét, a nála 25 évvel fiatalabb Csajághy Laurát, akit 1843-ban feleségül is vett. Öt gyermekük született: Béla, Ilona, Erzsébet, Mihály és Irma. Utóbbi kettő már kisgyermekkorában elhunyt. (A képen Csajághy Laura látható.)
 • Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban

  Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban
  Vörösmarty költészetének, sőt az egész magyar lírának egyik legmonumentálisabb alkotása, csúcsteljesítménye a vers. A költő azonosul az emberiség sorsával, történelmének dilemmáit a legszemélyesebb formában éli át. https://www.youtube.com/watch?v=rtMyTeL7fvM
 • forradalom

  forradalom
  Ez az időszak természetesen hatott Vörösmartyra is. Kapcsolatban állt Széchenyivel, Wesselényivel és Kossuthtal is, kivel egyre inkább egyet értett. Belesodródott az országos politikába, a forradalmat lelkesen üdvözölte, ezt követően az első népképviseleti országgyűlés tagja lett.
 • Period: to

  bujdosás

  A szabadságharc bukása után szerepvállalása végett kénytelen volt bujdosni.
 • önként jelentkezés az osztrák hatóságoknál

  önként jelentkezés az osztrák hatóságoknál
  Egészségi állapota jelentős mértékben romlott az utóbbi időben, ezért önként jelentkezett az osztrák hatóságoknál, följelentette saját magát a katonai törvényszéken. Talán ennek köszönhető, hogy miután kikérdezték, komoly büntetést nem kapott, végül felmentették.
 • Vörösmarty Mihály: Előszó

  Vörösmarty Mihály: Előszó
  Az "Előszó" a magyar irodalom csúcsai közé tartozik. A vers tagolása háromrészes hídformának felel meg. Témája az értékpusztulás, ami az elégia műfajához közelíti a költeményt.
 • Period: to

  gazdálkodás

  Miután elengedték, egy ideig Baracskán, majd Pusztanyéken gazdálkodott, kertészettel foglalkozott. Anyagi és szellemi erejét azonban felőrölték a megpróbáltatások: a szabadságharc után már alig írt, betegségek gyengítették. Szívelégtelensége 1853 őszén fordult komolyabbra és hullámzó állapotú tüdővizenyő fejlődött ki nála.
 • Vörösmarty Mihály: A vén cigány

  Vörösmarty Mihály: A vén cigány
  A vers egy rapszódia, amely a romantika egyik kedvelt műfaja. Sokan már nem látnak világos, tiszta értelmet a versben, a költő elborult agyának szüleményeként értelmezik. A költemény címe a magyar hagyományban jellegzetes figurát nevezi meg, a muzsikus cigányt.
 • halál

  halál
  Pesten azon az emeleten vett ki lakást, amelyen azelőtt 25 évvel barátja, Kisfaludy Károly is lakott és meghalt. A lépcsőn fölmenet összerogyott: lefektették, de nem kelt fel többé, életének 55. évében hunyt el. Gyulai Pál a halál okaként agyszélhűdést említi meg.