Verdens historien

 • Stænderforsamling indkaldt af Ludvig 16.

  Drøftelse af landets problemer
 • Period: to

  Den franske revolution

 • Nationalforsamlingen dannes

 • Nationalforsamlingen aflægger "blodhuseden"

  Nægter at skilles før en forfatning er skrevet og underskrevet
 • Kongen anerkender Nationalforsamlingen

 • Stormen på Bastillien

 • Stormen på Bastillien

 • Alle standsrettigheder ophæves

 • Menneskerettighedserklæringen

 • Folkeoptoget til Versailles

 • Staten inddrager kirkegodserne

 • Gejstligheden underordnes staten

 • Kongefamilien forsøger at flygte fra Paris

 • Frankrig erklærer Østrig og Preussen krig

 • Tuilerierne stormes af Sans-Culotterne

 • Nationalkonventet mødes og Frankrig udråbes til republik

 • Ludvig XVI guillotineres

 • Frankrig erklærer England krig

 • Frankrig erklærer Spanien krig

 • Massemobilisering af franske mænd til hæren

 • Konventet accepterer anvendelsen af terror

 • Marie-Antoinette henrettes

 • Robespierre henrettes