Den 20franske 20revolution

Den Franske revolution

By hass
 • Årsager

  Revolutionens baggrund var den voksende økonomiske og sociale spænding i Frankrig gennem 1700-tallet
  Frankrigs økonomi forværredes af tab af kolonier pga. krig mod England.
  Samtidig voksede den politiske interesse i det franske borgerskab, muligvis opmuntret af USA's løsrivelse fra England samt til dels ved påvirkning fra engelske liberale tanker. Oplysningstidens nye idéer om blandt andet folkestyre og menneskerettigheder forenedes med stigende misfornøjelse med enevældens ødselhed og mislykke
 • Stænderforsamling

  Stænderforsamling indkaldt af kong Ludvig 16. til drøftelse af landets problemer træder sammen.
  3. stand, som bestod af borgerne, var utilfredse af fordellingen af repræsentranter af hver stand..
 • Nationalforsamling

  3 stand beslutter at kalde sig nationalforsamlingen
 • Tennishaleden

  De ville ikke forlade tennishallen, for en ny forfatning, var skrevet. Ludvig d. 16 beordrer Salle det Etats lukket.
 • Stormen på basillen

  Kongen får militær (18000 mand) støtte til Verailes.
  Finansministeren bliver fyret.
  Pariserne bliver nervøse. Stormer fængslet får at få våben.
  Efterfølgende måneder var der lagt pres på kongemagten.
  Folket ville anskaffe adlens privilegier.
 • Adlen

  Adlens privilegier bliver afskaffet.
 • Menneskerettighedserklæring

  Nationalforsamling vedtager Menneskerettighedserklæringen.
  Følgende paragraffer:
  - Enhver borger er født fri.
  - Borgere (aktive) har stemmeret. OSV.
 • Kongefamilien flyttes

  Det franske kongefamilie bliver tvunget til at flytte til slotet Tuieneme i Paris
 • Oktobermachen

  • Kvinder macherer til Verseilles
  • Staten inddrager kirkegodsene
  • Kirken ejede 10 % af landet
  • Nationalforsamlingen erklærede af at kirkejord var til rådighed for landet (nationen)
 • Lov siger, at den romersk katolske kirke er underlagt den franske stat

 • Årsdag for faldet af bastillon

  Man fejrede den første årsdag for faldet af borgen bastillon
 • Pillnitz-deklarationen

  Østrig og Preussen vedtager Pillnitz-deklarationen til støtte for den franske kongefamilie.
 • Revolutionskrigenes start

  Frankrig erklærer Østrig og Preussen krig