Franske revolution

Den Franske Revolution

 • Frankrig er model for enevælden i Europa

  Frankrig er model for enevælden i Europa
  Midten af 1600 tallet*
  I Frankrig boede omkring 27 millioner mennesker
  Førstestand: 120.000 mænd
  Andenstand: 350.000 mennesker
  Tredjestanden: Resten af befolkningen Førstestand var de gejstlige og betalte ikke skat
  Andenstand var de adelige og betalte ikke skat
  Tredjestanden var bønder og arbejdere, de betalte skat
 • Period: to

  Frankrig er i krig med England

 • Ludvig d. 16 bliver konge

  Ludvig d. 16 bliver konge
 • Period: to

  Frankrig i krig mod England

 • Staten skylder flere miliarder livres til kreditorer

  Efter krigene mod England havde Frankring lånt en masse penge og havde nu svørt ved at betale dem tilbage og dette førte til at kongen var nødt til at spare og indkaldte til Stænderforsamling
 • Period: to

  Nationalforsamningen vedtager en række love

 • Tredjestanden opstarter Nationalforsamlingen

  Tredjestanden opstarter Nationalforsamlingen
  Bønderne var vrede over forhøjede skatter og undertrykkelse af folket. Kongen turde ikke opkræve højere skatter og kaldte til en stænderforsamling (En sådan Stænderforsamling hvde man ikke set siden 1614)
  Det førte til tredjestanden modstand mod kongen og de prøvede at afskatte adelen og de gesjtlige privilegier.
  Ludvig d. 16 støttede stadig kun de rige, men tredjestanden siger fra...
 • Stormen på Bastillien

  Stormen på Bastillien
  Folkemasserne stjal våben og stormede Bastillen. På dette tidspunkt var Bastillen et fængsel og altså et symbol på kongens undertrykkelse af folket
 • Ludvig d. 16 henrettes

  Ludvig d. 16 henrettes
  Ludvig d. 16 blev guillotineret foran en folkemasse