Den Franske Revolution

By AmalieO
 • Period: to

  Skarpt skel

  I 1700-tallets frankrig var der imodsætning til england stadig et meget skarpt skel mellem adelige og bønderne, også kaldet første anden og tredje stand.
 • Besøg på hoffet

  Ludvig d. 16 fik besøg af Benjamin Flanklin ved hoffet i Versailles.
 • Gæld

  Halvdelen af statens indtægter gik til til renter og afdrag på statsgælden, det medføre til at Ludvig d. 16 var nødsaget til at indkalde stænderforsamlingen for at få større folkelig opbakning til en løsning af problemet, da adlen og gejstligheden ikke havde tænkt sig at bidrage.
 • Møde

  Stænderforsamlingen mødtes i Versailles, de ville af med enevælden og have mere indflydelse.
 • Frankrigs nationaldag

  stormning af indvalidehotellet og erobring af Bastillen.
 • Et stormfuldt møde

  Nationalforsamlingen holdt endnu engang møde hvor der var nogen adelige der frasagde sig alle privillegier og det endte med at forsamlinge ophævede alle standsprivillegier.
 • Menneskerettighedserklæringen

  Nationalforsamlingen vedtog menneskerettighedseerklæringen.
 • Period: to

  Nationalforsamlingens arbejde

  Forsamlingen blev påvirket af reaktioner fra den franske befolkning. Den 11. juli blev den populære finansminister Necker afskediget, der gik rygter og kongens tropper og pariserne bevæbnede sig i forsvar.
 • Afklaring

  Der kom afklaring omkring statsgælden, man besluttede at nationalisere al kirkens egendom, og præster skulle aflønnes af staten men de færreste gik med til det.
 • Kvinderettigheder

  Olympe de Gouge udformede en erklæring om kvinders rettigheder, men blev dømt for forræderi og henrettet.
 • Forfatning

  Den nye forfatning trådte i kraft, i stedet for enevælde byggede den på folkesuverænitet.
 • kongelig flugt

  kongen og hans familie forsøgte at flygte til belgien men blev genkendt og ført tilbage til paris.
 • Krig

  Den nye regering erklærede krig mod Østrig, Preussen og året efter mod Holland, England og Spanien. Det gjorde de bla, fordi at de håbede de kunne samle landet igen på den måde.
 • Oprør

  franske bønder ledet af de flygtende adelige og præster der ikke havde aflagt ed, startede et oprør i Vendéprovinsen i vestfrankrig mod den gudeløse regering.
 • Kongens død

  død ved henrettelse i guillotinen.
 • Overtagelse

  Landet blev overtaget af fjende og få mennesker sad på magten. De førte en skrap politik, som i sommeren 1794 bar frugt, både indre og ydre fjender trak sig tilbage.
 • Napoleon

  Napoleon Bonaparte, var en af de mest succesrige officere og tog magten i landet ved et statskup.
 • Napoleon regere over europa

  Har i realiteten magten over hele ieuropa undtagen england og rusland.
 • Napoleons nederlag

  Napoleon led et nederlag under felttoget i forsøget på at erobre rusland og han blev afsat. da sejrherrene dog ikke kunne enes vendte han tilbage med led sit endelige nederlag i 1815 ved Waterloo.