Frenchrevlogo

Den mega nice franske revolution

 • Stormningen af Bastillen

  Stormningen af Bastillen
  Paris' fæstning Bastillen blev stormet af befolkningen, fangerne i fængslet blev løsladt og våbenen og ammunition blev taget. Kongen sender nogle folk til Bastillen, og der startes en lille krig i Paris. Kongen er sikkert i sit slot i Versailles.
 • Period: to

  Révolution française

  Den der ikke så sjove hændelse hvor ret mange mennesker døde og blev kede af det og havde det ret dårligt, men i det mindste fik de lavet om på tingene.
 • Menneskerettighedserklæringen

  Menneskerettighedserklæringen
  Menneskerettighedserklæringen blev vedtaget af Nationalforsamlingen. To år efter blev kongen tvunget til at underskrive erklæringen.
 • Kongeflugten

  Kongeflugten
  På grund af uroligheder i Paris forsøgte kongefamilien at flygte. De forklædte sig som borgere og tog afsted i en hestevogn. De blev dog pågrebet i Varennes og ført tilbage Paris hvor de blev sat i husarrest.
 • Krigserklæring fra Østrig og Preussen

  Krigserklæring fra Østrig og Preussen
  Østrig og Preussen ønskede enevælden tilbage i Frankrig. Dette førte til et anspændt forhold mellem landende og i Frankrig blev borgerstanden delt mellem krigstilhængerne, under ledelse af Maximillian Robespierre, og dem der var mod krig. Det endte med at Frankrig under Robespierre erklærede krig mod Østrig og Preussen.
 • Nyt Nationalkonvent

  Efter fransk sejr ved Valmy, bliver NAtionalkonventet dannet. Dette er en form for parlament, med en moderat og radikal fløj, mens midtergruppen blev kaldt sumpen.
  Den moderate side (kaldt Gironden) ledt af bl.a. Brissot og Vergniaud
  Den radikale side (kaldt Montagnen) ledt bl.a. af Robespierre, Louis Saint-Just og Georges Couthon
 • Henrettelse

  Henrettelse
  Kongeparret (Luidvig XVI og hans hustru) bliver dømt til henrettelse og bliver henrettet ved guillotinen på denne dato.
 • Udrensning af Girondendes ledere

  Der blev udført et kup mod disse ledere, der bestod i massemord, og dette blev bakket op af sansculotterne.
 • Rædselsregimets begyndelse

  Et pres fra sansculotterne endte med en stor demonstration, hvor de siddende ledere, montagnarderne, blev overrumplet, og sanculotterne kom til magten. Dette er starten på Rædselsregimet
 • Rædselsregimets afslutning

  Rædselsregimets afslutning
  Robespierre (den førende talsmand), Saint-Just, Couthon, som var de centrale ledere af Rædselsherredømmet blev arresteret, dømt og dagen efter guillotineret af en gruppe sammensværgede.
 • Militærkup (Brumairekup)

  Militærkup (Brumairekup)
  Napoleon Boneparte overtager ved militærkup styringen i Frankrig. Dette førte til Republikkens fald.