Historie

Den franske revolution

 • Stænderforsamling

  Kongen indkaldte til forsamling pga. utilfredshed blandt borgerne
 • Bastillen stormet af Paris' befolkning

  Betegnes i dag som den franske nationaldag
 • Nationalforsamling

  Den tredje stand (borgere og bønder) erklærede sig for nationalforsamling
 • Menneskerettighedserklæringen

  Menneskerettighedserklæringen blevet proklameret som et program for de nye tider.
 • Protesttog

  Et protesttog af kvinder og nationalgardens medlemmer førte kongen til Paris, hvor han blev sat under folkets opsyn.
 • Period: to

  Ny kirkestruktur

  Fordi der gennemførtes en ny administrativ og juridisk struktur, og kirkens godser blev nationaliseret og udbudt til salg.
 • Kongen arresteres

  Kongen arresteres efter flugtforsøget
 • Period: to

  forfatningen træder i kraft

  Et konstitutionelt monarki blev indført.
  Konsitutionelt monarki: Et kongedømme hvor kongen er forpligtet af en forfatning som bygger på folkets vilje
 • Kongen underskriver forfatning

  Kongen aflagde ed på forfatningen og blev konstitutionel monark. Menneskerettighedserklæringen var grundlag for denne forfatning. Den franske forfatning af 1791 byggede på census, d.v.s. betaling af et fast beløb i direkte skat. Denne enkle og ensartede skillelinie mellem aktive og passive borgere blev karakteristisk for alle senere franske stemmeretsbegrænsninger. Frankrig kom til at skifte frem og tilbage mellem almen og begrænset stemmeret
 • Østrig und Preussen erklærer krig mod Frankrig

  Østrig og Preussen ønskede enevælden genindført
 • Kongedømmets endelige fald

  Sansculotterne stormede Tuilerierne, og det blev mere og mere klart at kongen stod i ledtog med fjenden. Kongen blev afsat.
 • Napoleon Bonapartes Brumairekup

  Napoleon Bonaparte gennemførte et militærkup, som førte til republikkens ophør og oprettelsen af Konsulatet og senere Kejserdømmet.
 • Napoleon udnævner sig selv til kejser

  Napoleon kroner sig selv til kejser da han ikke kan få folkets støtte.