Liberty leading the people

Den franske revolution

By laerke
 • Period: to

  Borgerskabet vokser

  Opfatter sig selv som nyttige samfundsborgere --> vil have mere indflydelse på statens styre
 • Period: to

  Den spanske arvefølgekrig

  Frankrig i økonomiske problemer
 • Afslutning på "Den spanske arvefølgekrig"

  Frankrig i økonomiske problemer -> må tilbyde fred
 • Period: to

  Syvårskrigen

  Frankrig besejret af England i Amerika og Aisen - må afstå Canada og Florida til England Frankrig bliver også fordrevet fra Italien
 • Slutning på Syvårskrig

 • Teselskabet i Boston

  Teselskabet i Boston
  Et engelsk skib med toldbelagt til på vej til Amerika, stormes ved dets ankomst af mænd klædt ud som indianere, som en protest mod merkantilismen og det engelske styre
 • Uafhængighedserklæringen

 • Bastillien stormes

  Bastillien stormes
  Kongen trak tropper ind omkring Paris.
  Paris' fæstning og statsfængsel Bastillien stormes af befolkningen
 • Årsager til den franske revolution

  Uro i befolkningen
  Økonomisk krise
  Bønder meget beskattede <-- kostbart hofliv + krige (bl.a. Syvårskrigen)
 • Menneskerettighedserklæringen

  USAs forfatning træder i kraft
 • George Washingthon

  George Washingthon
  USAs første præsident (1789-1797)
 • Stænderforsamling --> Nationalforsamling

  Første stænderforsamling siden 1614 Kongen indkalder stænderforsamlingen (første og anden stand, hhv. gejstlige og adelige. Tredje stand: borgere + bønder= 98%)
  Tredje stand danner Nationalforsamlingen, som de gejstlige tilslutter sig.
 • Godsejermes tab af magt

  Godsejernes skattefrihed og rettigheder over bønderne var blevet ophævet af Nationalforsamlingen
 • Frankrig: konstitutionelt monarki

  Nationalforsamling vedtager Menneskerettighedserklæringen nogle år tidligere.
  Denne er grundlag forfatningen, som kongen blev tvunget til at underskrive i 1791. Frankrig bliver med denne et konstitutionelt monarki, som er et kongedømme, hvor kongen er forpligtet af en forfatning, som bygger på folkets vilje.
 • Start på uro m.m.

  Indledning til årrække med indre uro og krig med udlandet
 • Krigstrussel fra Østrig og Preussen

  Østrig og Preussen ønskede, at enevælden blev genindført i Frankrig
 • Kongepar henrettes

  Kongepar henrettes
  Kongeparret; Ludvig 16. og Marie Antoinette henrettes pga kongens samarbejde med udlandet samt generel utilfredshed i befolkningen pga fejlslagne krige og sult.
 • Uro efter henrettelse af kongeparret

  Uro efter henrettelse af kongeparret
  Politiske grupper bekæmpede hinanden --> guilliotinen brugt meget
 • Napoleon overtager magten

  Napoleon overtager magten
  Napoleon Bonaparte overtager magten ved kup
  <-- Napoleon havde været dygtig i krigene
 • Period: to

  Modernisering af det franske samfund

  Napoleon gennemfører en modernisering af det franske samfund:
  Uddannelsesreform, administrationsomlægning og indgår forlig m. kirken Disse ændringer har efterfølgende haft stor betydning for Frankrig
 • Napoleon kejser

  Napoleon kroner sig selv til kejser
 • Period: to

  Napoleonskrige

  Napoleon fører krige --> næsten hele det vestlige Europa under fransk herredømme --> midlertidigt samarbejde ml Østrig, Preussen, England og Rusland mod Frankrig
 • Slaget ved Waterloo

  Slaget ved Waterloo
  Rusland, Østrig, Preussen og England slutter sig sammen mod Frankrig, der er ved at blive for dominerende --> Napoleons nederlag ved Waterloo (Belgien)
 • Danmarks første grundlov

  Danmarks første grundlov
  Enevælden afskaffes