Den franske revolution

 • På fallittens rand

  Ludvig 16. herskede over det smukkeste rige i Frankrig, og nød livet på Verseilles, imens resten af Frankrig var på fallittens rand
 • Stormen på Bastillen

  Kongen kunne ikke fatte hvad der skete. Efter Nationalforsamlingen havde stormet fængslet "Bastillen" blev tiden kendt som "Frankrigs nye fødsel"
 • Indkaldelse til rigets stænder.

  Kongen kaldte ufrilligt alle Fankrigs tre stænder til møde for at få løst hele den økonomiske situation. Adelen og kirken der kun udgjorde3% af befolkningen mente at borgerne og bønderne skulle betale gælden af for Frankrig.
 • Nationalforsamlingen

  Den 17. juni besluttede tredjestanden sig for at samle sig og besluttede at være dem der repræsenterede hele den franske nation. De kaldte sig for "Nationalforsamlingen". De komm med en række love, der var inspireret af den Amerikanske revolution.
 • Revolutionens udvikling

  Nationalforsamlingen begyndte at dræbe de franske royalister, og alle andre der stod i vejen for dem, imens fjendskabet med de nærmeste lande voksede, da landene var bange for a forsamlingen overtog deres land
 • Flugtforsøg ála royale

  Kongen og hans familie prøvede at flygte fra Nationalforsamlingen, og dets voksende love, der gjorde at hadet til de royale voksede. Flugten mislykkedes
 • Henrettelse

  Efter kongen o dronningen var blevet fundet og fange efter deres flugtforsøg efter hjælp fra andre lande, blev de ført tilbage til Paris og henrettet i 1793
 • Tiden efter henrettelse

  Mange tusinde mennesker blev henrettet årene efter kongeparrets død. Skiftende regeringer kunne ikke få kontrol over situationen og så den som grænseoverskridende
 • Napoleon Bonaparte

  I 1799 fik en ung succesful general endelig styr på alt, med hjælp fra et nøje planlagt kup han havde udført. Han blev den mest magtfulde mand i Europa i tidens historie.