Den franske revolution

De liberalistiske revolutioner

 • Liberalismens ideer og filosoffer (ikke noget årstal)

  Konservatisme: Edmund Burke: (traditionsbundne, enhver har en fast plads i samfundet) Liberalisme: Økonomisk liberalisme Adam Smith (usynlige hånd) (ikke mere merkantilisme) - man skal gøre det man er bedst til, der vil komme en selvregulering ved hjælp af den "usynlige hånd". Politiske liberalisme: John Locke -> The glorius revolution og folkesuverænitet, Montesqueiu -> magtens tredeling, Voltaire -> friehedsrettighed er og tolerance
 • Period: to

  Den store kolonikrigen

 • Boston massakren

  Boston massakren: I 1770 skød nogle engelske soldater, rødfrakker, mod en flok kolonister da de overdyngede dem med snebolde. Grunden til provokationen var at kolonisterne var utilfredse med de afgifter der var vedtaget i det engelske parlament, de mente ikke de skulle betale når de ikke var repræsenteret i parlamentet.
 • The Boston tea party

  The Boston tea party: Det engelske Ostindiske Kompagni fik monopol på at sælge the i kolonierne. Først boykottede kolonisisterne den engelske the, og dernæst gik borgere forklædt som indianere ombord på handelsskibe og smed theen i vandet. Det medførte tvangslove og lukning af Boston havn.
 • Den amerikanske uafhængighedserklæring

  De amerikanske kolonier vil ikke længere være en koloni, men selvstændige stater - det blev til 13 selvstændige stater. Den blev udarbejdet af Thomas Jefferson (USA’s trejde præsident) godsejer.
  Det er en erklæring der medfører at kolonierne bliver selvstændige og dermed løsriver sig fra england. Bygger på folkefrihed mm. Tankerne stammer fra forfatteren John Locke. I 1783 ved Versailles freden (der findes mange versailles fred) anerkendte England deres frihed da Frankrig kom USA til hjælp.
 • Period: to

  Den amerikanske revolution

  USA vinder krigen, da Frankrig kom dem til hjælp. Den 4. juli 1776 bliver USA erklæret uafhængige. Først ved Versailles-freden 1783 anerkendte England de 13 koloniernes selvstændighed.
 • Amerikansk forfatning

  En adskillelse af den lovgivende (Kongressen = senatet og repræsentatnernes hus), udøvende (Præsidenten) og dømmende magt (domstolene) - Montequieus’ tanker!. En fælles stat.
 • Period: to

  Den franske revolution

 • Stormen på Bastillen

 • Menneskerettighedserklæringen

  Den 26. august 1789 vedtog Nationalforsamlingen menneskerettighedserklæringen, som havde meget tilfældes med den amerikanske uafhængighedserklæring. Den byggede John Lock’s tanker om det rationelle menneske: frihed, ejendomsret, retssikkerhed, religionsfrihed. De danner grundlag for 3. standens revolution og bruger den som argumentation.
 • Period: to

  Kvindetogtet til Versailles

 • Ny forfatning

  Forfatningen indebar at enevælden blev afskaffet og i stedet byggede forfatningen på folkesuverænitet – et udtryk for at al myndighed udgår fra folket. • Et hovedprincip i den var, at den lovgivende, udøvende og dømmende magt fik en tredeling, for at bevare den enkeltes borgers rettigheder. • Valgret for mænd over 25 år, som havde betalt skat i en bestemt periode.• Kongens magt blev indskrænket• Enevældens domstole og herremændenes domstole blev afskaffet til fordel for domstole med folkeva
 • Napoleon statskup

 • Napoleon --> kejser

  1804 lod sig krone til kejser (underlægger sig næsten hele Europa, men han taber i Rusland og nedturen starter. Han taber endelig ved Waterloo.), han fastholder: ingen privileger, lighed for loven og forsoner sig med den katolske kirke.