Den franske revolution

Den Franske Revolution

 • Period: to

  Skarp skel mellem stænderne

  I modsætning til situationen i England blev der i Frankrig i 1700-tallet et stort skel mellem stænderne. Af de ca. 25 milioner franskmænd var omkring 100.000 gejstige og omkring 400.000 adelige og de fastholdt hårdnakket deres privilegier.
 • Udsædvanligt besøg i Versailles

  Udsædvanligt besøg i Versailles
  I 1776 havde den enevældige franske kone, Ludvig 16. besøg af den berømte amerikanske politiker, bogtrykke og opfinder af lynaflederen, Benjamin Franklin. Han forsøgte som diplomat at opnå fransk hjælp i uafhængighedskrigen mod England. Det franske borgerskab dyrkede Franklin som en helt. Han repræsenterede landet uden standsforskelle, eventyret og friheden. På billedet: Benjamin Franklin
 • Den franske revolution var kostbar

  Den franske revolution var kostbar
  Staten i frankrig måtte rejse store lån for at få råd til krigen. I 1788 gik halvdelen af statens indtægter til renter og afdrag til statsgælde. Adel og gejstlighed nægtede at give væsentlige bidrag, og derfor blev Ludvig 16. nød til at indkalde en stænderforsamling for at få opbagning af folket til at løse problemet. På billedet: Ludvig 16.
 • Stænderforsamlingen mødtes i Versailles