Revolutioner

 • Engelsk-franske kolonikrig

  Engelsk-franske kolonikrig
  Frankrig og England kæmpede i Amerika fra 177-1761. Det endte med en engelsk sejr.
 • Boston Teaparty

  Boston Teaparty var et udtryk for de britiske kolonisters (dvs. de nye amerikanere) utilfredshed med det engelske styre i England. De betalte høj told på varer fra England (bl.a. te), men havde ingen indflydelse i England, hvilket de var meget utilfredse med.
 • Ludvig d. 16. krones

  Ludvig d. 16. krones
  Ludvig d. 16 bliver kronet. Kongemagten er allerede på dette tidspunkt svag, bl.a. pga. mange tabte krige (bl.a. i Amerika) og dette gik især ud over de svageste og fattigste i samfundet.
 • Den amerikanske uafhængighedskrig starter

  Den amerikanske uafhængighedskrig: krig mellem England og 13 britiske kolonier. Dette var en kamp mod den politiske samt økonomiske magt.
 • Den amerikanske uafhængighedserklæring

  Den amerikanske uafhængighedserklæring
  De engelske kolonier erklærede sig uafhængige af England.
 • Frankrig får problemer

  Økonomien er dårlig efter krig i Amerika og samtidig har høsten slået fejl. Dette medfører at prisen på brød stiger voldsomt og de fattigste i samfundet sulter.
 • Stænderforsamlingen erklærer sig selv for nationalforsamlingen

 • Generalstænderforsamlingen

  Generalstænderforsamlingen
  Kongen indkalder til generalstænderforsamling i et forsøg på at løse problemerne. De kan dog ikke blive enige, da 3. standen ønskede at ændre stemmefordelingen. 1. og 2. standen ønskede ikke at ændre den, da de på daværende tidspunkt havde størstedelen af magten.
 • Boldhuseden

  Boldhuseden
  1. standen skal holde møde, men deres mødelokale er låst da de når frem. De samles i et boldhus og lover at blive sammen til der er lavet en ny forfatning.
 • Stormen på Bastillen

  Bastilien er et fængsel som blev stormet af oprørske borgere. Formålet var b.la. at komme i besiddelse af våben osv. De befriede 7 fanger i løbet af natten.
 • Revolutionens pinsenat

  Natten til d. 5 august frasiger adelen og kirkestanden sig deres særlige rettigheder (bl.a. tiende).
  Det bliver afslutningen på Feudalsamfundet
 • Nationalforsamlingens menneskerettighedserklæring

 • Menneskerettighedserklæringen

  Menneskerettighedserklæringen
  Menneskerettighedserklæringen skrives. Den har især fokus på frihed og lighed (liberté, egalité).
 • Kvindetoget til Versailles

  Kvindetoget til Versailles
  Flere tusinde kvinder (og mænd i kvindetog) går til Versailles i protest mod styret.
 • Kongefamilien forsøger at flygte

  Kongefamilien klæder sig ud og forsøger flugt fra Versailles slottet. Dog fanges de af oprørerne og føres tilbage til Paris.
 • Kup

  Sans-culotterne fængsler kongen og han dømmes af nationalforsamlingen til døden
 • Frankrig bliver en republik

  Enevælden afskaffes og Frankrig bliver en republik
 • Ludvig d. 16. henrettes

 • Frankrig erklærer England krig

 • Frankrig erklærer Spanien krig

 • Ny forfatning

  En ny forfatning skrives på baggrund af menneskerettighedserklæringen. Forfatningen indeholder også broderskabet (fraternité)
 • Rædselsregimet

  Rædselsregimet
  Velfærdsudvalget(rigmænd) bliver ledende med Robespierre i spidsen.
  Sans coulotterne forsøger at manipulere velfærdsudvalget.
  → borgerkrig. Samtidig med at Frankrig er i krig med Europa.
  Rædselsregimet varer til 26. juli 1794.
 • Marie-Antoinette henrettes

  Marie-Antoinette henrettes
 • Robespierre får magten

  Robespierre får magten og et diktatur oprettes. Velfærdsudvalget dannes i 1793. Maximillien de Robespierre er leder.
 • Robespierre dømmes til døden og henrettes

 • Napoleon Bonaparte tager magten i Frankrig

  Napoleon Bonaparte tager magten i Frankrig
  Napoleon tog magten ved et statskup.
 • Napoleon kroner sig selv til kejser

  Napoleon kroner sig selv til kejser
  Napoleon kronede sig selv til kejser og derefter hans kone til kejserinde (i Notre Dame) Dermed havde han nu den fulde magt i Frankrig
 • Napoleon afsættes

  Napoleon afsættes
  Napoleon taber slaget ved Waterloo og dette bliver hans sidste nederlag. Napoleon blev efterfølgende sendt i eksil på St. Helena, hvor han boede frem til sin død.