De liberalistiske revolutioner

 • Period: to

  Enevælden

  Magtgrundlag: Stærk hær, hemmeligt politi, propaganda, godt embede, kongens evne til at spille stænnerne ud imod hinanden
  Kongen havde enevældigt magt. Store filosoffer: Hobbes, Montesquieu, Voltaire, Locke
 • Period: to

  Enevælden i Frankrig

  Ludvig d. 14 overtager magten i 1661
  Han vedtog love, udskrev skatter, afsagde domme og førte krig uden andres samtykke.
  Målet var en stor statsmagt både inadtil og udadtil.
  Merkantilisme - stor eksport og lille import
 • Ophævelse af religionsfrihed i Frankrig

  Det var en ordre fra Ludvig d. 14.
 • Period: to

  Den Amerikanske Revolution

 • Den amerikanske uafhængighedserklæring

  USA blev erklæret uafhængig af England.
 • Menneskerettighedserklæring blev vedtaget i Frankrig

 • 3. standen mødtes i Versailles

  Ludvig d. 16 indkalder stænderforsamlingen - ville have økonomisk opbakning (han var presset).
 • Den amerikanske forfatning

  Der opstod den lovgivende, dømmende og udøvende magt
 • Period: to

  Den Franske Revolution

  Oprør mod enevælden, ønske om frihed og ligestilling, indføring af demokrati - folkesuverænitet Boldhuseden = forfatning om at enevælden blev ophævet
 • Ludvig d. 16. mister hovedet pga. den revolutionen i Frankrig

 • Napoleon overtog magten ved et statskup - lod sig krone til konge

  Led dog sit nederlag i 1815 i Waterloo