Intl history 2

Historieholdets tidslinje

 • Newcomes dampmaskine

  Newcomes dampmaskine
  Dampmaskinen fra 1772 bl.a. brugt i forbindelse med arbejdet i kulminerne. Dampmaskinen kunne bruges til at pumpe vand op fra minegangene, hvilket betød, at man kunne grave minerne dybere end tidligere.
 • Den amerikanske uafhængighedserklæring

  Den amerikanske uafhængighedserklæring
  Den amerikanske uafhængighedserklæring (engelsk: Declaration of Independence) blev udstedt den 4. og 5. juli, 1776 i Philadelphia over et år efter at den amerikanske uafhængighedskrig var brudt ud mod Storbritannien. Ifølge uafhængighedserklæringen betragtede de engelske kolonier i Nordamerika sig herefter som frie og uafhængige stater. Som væsentlig bestanddel indeholdt uafhængighedserklæringen som indledning en erklæring om menneskerettighederne.
 • Adam Smith "The Wealth of Nations"

  Adam Smith "The Wealth of Nations"
  Adam Smith udgiver bogen "The Wealth of Nations" hvori han betoner friheden for den enkelte.
 • Stormen på Bastillen

  Stormen på Bastillen
  Den 14. jul stormes fæstningen Bastillen i Paris. Denne begivendhed markerer straten på den uro, der efterfølgende kommer til at kendetegne den fanske revoltution.
  Bastillen hed Bastille Saint-Antoine. Bastillen blev bygget som en del af Paris’ befæstning i 1370-82. Bastillen havde et firkantet grundplan, to runde tårne og en dyb grav rundt om. I 1620 blev det et statsfængsel og efterhånden også symbol på enevælden. Bastillen var et af de mest synlige symboler på statsmagtens undertrykkelse.
 • Den franske revolution

  Den franske revolution
  Den franske revolution (1789-1799) er betegnelsen for en periode med politiske omvæltninger, som fandt sted i Frankrig 1789-99, og som medførte enevældens fald og borgerskabets første store politiske fremstød.
 • Københavns bombardement 2-5 september

  Københavns bombardement 2-5 september
  Københavns bombardement var en terrorbombning, som fandt sted i 1807 under Englandskrigene og varede fra den 2. til den 5. september. Belejringen af København var et resultat af britisk krav om overgivelsen af Danmarks flåde til briterne, der frygtede at Kronprins Frederik ville overgive flåden til franskmændene mod Storbritannien.
 • Rytterkampen ved Aarhus

  Rytterkampen ved Aarhus
  Rytterfægtningen ved Aarhus fandt sted 31. maj 1849 som et led i Treårskrigen. Fægtningen stod mellem de danske dragoner, anført af Gotthold Müller, og preussiske husarer, og endte med dansk sejer.
 • Grundloven

  Grundloven
  Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 afløser Kongeloven af 1665.
  Billedet: Constantin Hansen: Den grundlovgivende forsamling 1848