Den franske revolution

Den franske revolution

 • Period: to

  Den franske revolution

  Hvornår var det nu det var..
 • kong Ludvig d. 16 indkalder til stænderforsamling

  kong Ludvig d. 16 indkalder til stænderforsamling
  Frankrig var komet ud i dyb økonomisk krise pga. de mange krige og det privilegerede hofliv. Han indkaldte derfor til stænderforsamlng, som ellers sidst var gjort i 1614.
 • Bastillien, fæstning i Paris, stormet af befolkningen.

  Bastillien, fæstning i Paris, stormet af befolkningen.
  Den tredje stand (borgere og bønder) erklærede sig for Nationalforsamling. De gejstlige sluttede sig til denne stand, men kongen var modvillig og trak tropper ind omkring Paris. Der udbrød i denne periode uro i befolkningen, og den 14. juli stormede befolkningen Paris's fæstning Bastillen. Den dag fejre Frankrig stadig som sin nationaldag.
 • Nationalforsamlingen vedtager Menneskerettighedserklæringen

  Nationalforsamlingen vedtager Menneskerettighedserklæringen
  Ender en periode med uro, blev godsejernes skattefrihed og rettigheder over bøderne ophævet af Nationalforsamlingen. I august 1789 vedtog den Menneskerettighedserklæringen, som blev grundlaget for den forfatning kongen i 1791, blev tvunget til at underskrive.
 • Ludvig d. 16 tvinges til at underskrive menneskerettighedserklæringen

  Ludvig d. 16 tvinges til at underskrive menneskerettighedserklæringen
  dato ikke kendt ? Forfatningen gjorde Frankrig til et konstitutionelt monarki, dvs. et kongedømme hvor kongen er forpligtet af en forfatning, som bygger på folkets vilje. Men dette blev også en begyndelse til krig med udlandet.
 • Uenighed om krigstruslen fra Østrig og Preussen skabte intern splid

  De revolutionære i Frankrig blev splittet, da de ikke vidste hvad de skulle stille op med krigstruslen fra Østrig og Preussen, som ville genindføre enevælden i Frankrig.
 • Frankrig erklærede krig mod Østrig og Preussen

  Frankrig erklærede krig mod Østrig og Preussen
  Frankrig vælger at erklære krig mod Østrig og Preussen.
 • Kongeparret henrettet

  Kongeparret henrettet
  Da det blev opdaget at kongeparret samarbejdede med udlandet (måske fordi de også selv gerne så enevælden gnindført), blev de henrettet.
 • Napoleon Bonaparte overtog magten

  Napoleon Bonaparte overtog magten
  Den unge og abitiøse officer Napoleon Bonaparte, som havde vist fremragene evner i krigene, overtog ved et kup magten i Frankrig i 1799 (og i 1804 kronede han sig selv som kejser).
 • Napoleon kronede sig selv til kejser

  Napoleon kronede sig selv til kejser
 • Napoleons dominerende Frankrig

  Napoleons dominerende Frankrig
  Napoleon havde store drømme om, at Frankrig skulle være det dominerende land i Europa og startede derfor en række krige, som han vandt = næsten hele Vesteuropa kom under fransk herredømme.
  (dato ikke kendt)
 • Slaget ved waterloo (Belgien) - Napoleons nederlag

  Slaget ved waterloo (Belgien) - Napoleons nederlag
  Reaktionen på, at det meste af det vestlige Europa kom under fransk herredømme, fik Østrig, Preussen, Rusland og England til at samle sig mod Frankrig, men Napoleon led først det endelige nederlag i 1815 ved Waterloo i Belgien.
 • Napoleons modernisering af det franske samfund