Den franske revolution af Chris, Cæcilie og Michelle

 • Stænderforsamlingen mødtes i Versailles.

  300 medlemmer repræsenterede 1.stand
  300 ----||---- 2.stand
  600 medlemmer repræsenterede 3.stand
 • Frankrigs nationaldag.

  Nu Frankrigs nationaldag. 1789: 3.stand(nationalforsamlingen) stormede invalidehotellet, et våbenmagasin(hvor de forsynede sig.) og derefter Bastillen(en gammel fæstning og fængsel(symbol på enevældens tyranni)).
 • Menneskerettighedserklæringen.

  forsamlingen vedtog menneskerettighedserklæringen. dette er et typisk udtryk for 1700-tallets optimistiske tro på at den menneskelige fofnuft kan fastsætte nogle moralske principper og normer.
 • Kvinde vandring.

  efter en ophindset demonstration(af kvinder) vandrede de 20km til Versailles, og myrdede nogle vagter, brød ind på slottet og tvang kongefamilien og nationalforsamlingen til at flytte til Paris.
 • Period: to

  Den franske revolution

 • Kvinders rettigheder.

  Olympe de Gouge(slagterdatter), udformede en erklæring om kvinders rettigheder. Rettighederne blev ikke godkendt og hun blev arresteret, dømt for forrædderi og henrettet ved guillotinen.
 • Ny forfatning.

  Istedet for enevælden byggede den på ideen om folkesuvererænitet, et udtryk for at al myndighed udgår fra folket.
  et hovedprincip var at den lovgivende, dømmende og udøvende magt skulle være adskilt af hensyn til den enkelte borgers retssikkerhed.
 • Krig

  Frankrig erklærede krig mod Østrig, Preussen og året efter Holland, England og Spanien.
 • Oprør mod den gudløse regering i Paris.

  Vendeprovisen i vestfrankrig startede et oprør med regeringen i Paris. modstanden på venstrefløjen kom fra underklassen i byerne især Paris. I Januar 1793 mistede kongen hovedet ved guillotinen. 1793: oprør blussede op overalt og fjenden invaderede landet.
 • Alle standsprivilegier ophævet.

  Nogle progressive adelige frasagde sig de personlige privillegier. dette endte med at nationalforsamlingen ophævede alle standsligeprovollegier.
 • Napoleon Bonaparte.

  Blev kronet til kejser.