Den franske revolution 2.w

 • Ludvig d. 14 bor i versailles slottet

  Dato vides ikke
 • Ludvig d. 14 ophæver trosfriheden

  Dato vides ikke
 • tredjestand erklærer sig for nationalforsamling

 • Stormen på Bastillen

 • Nationalforsamlingen vedtager en menneskerettighedserklæring

 • Kvindetoget til versailles

 • Ludvig d. 14 underskriver ny forfatning

  Dato vides ikke Bliver et konstitutionelt monarki.
 • Frankrig erklærer Østrig krig

  Dato vides ikke
 • Kongeslottet i Paris stormes (ludvig d. 16)

 • Ludvig d. 16 henrettes

 • Ludvig d. 16 dømmes til døden for landsforræderi

 • Robespirre kommer til magten

  Frem til 1794
 • Droning Marie Antoinette henrettes

  Dato vides ikke
 • Robespirre halshugges

 • Endnu en forfatning

  Indførelsen af tokammersystem.
  Regeringen skulle føres af "direktorium" bestående af 5 direktører
 • Napoleon tager magten i Frankrig ved militærkup

 • Napoleon gør ham selv til kejser