Den franske revolution

Den franske revolution

 • Period: to

  Den franske revolution begynder

 • De borgerlige medlemmer af stænderforsamlingen erklærer sig for Nationalforsamling

 • Nationalforsamlingen aflægger Boldhuseden og nægter at skilles før en forfatning er sikret

 • Kongen accepterer stændernes samvirke

 • Stormen på Bastillen

 • Alle privilegier afskaffes officielt

 • Alle privilegier afskaffes officielt

 • Nationalforsamlingen vedtager Menneskerettighedserklæringen af 1789.

 • Folketoget til Versailles, kongefamilien tvinges til at bo i slottet Tuilerierne, Paris

 • Staten inddrager kirkegodserne

 • En valglov vedtages, dog ikke med almindelig stemmeret

 • Ny regional inddeling af landet indføres, departementer oprettes

 • Ny kirkeforfatning, gejstligheden underordnes staten.

 • Første årsfest for Bastillens fald (Bastilledagen) afholdes.

 • Kongefamilien forsøger flugt, men fanges og holdes under observation.

 • Østrig og Preussen vedtager Pillnitz-deklarationen til støtte for den franske kongefamilie, hvilket i Frankrig betragtes som en indirekte angrebstrussel

 • Det nyvalgte franske konvent (parlament) mødes første gang.

 • Den første forfatning indføres.

 • Girondinpartiet under Jean-Marie Roland danner regering og arbejder for krig mod Østrig.

 • Den første guillotine rejses i Paris.

 • Frankrig erklærer Østrig og Preussen krig, Revolutionskrigene begynder dermed.

 • Girondinregeringen træder tilbage efter konflikt med kongen.

 • Nationalkonventet erklærer undtagelsestilstand ("Fædrelandet i fare").

 • En advarsel fra de fremrykkende tyske styrker til pariserne mod at antaste kongefamilien; den opfattes i Frankrig som bevis for kongens sympati for fjenden.

 • Stormen på Tuilerierne, kongefamilien tages til fange.

 • Feuillanternes klub bliver opløst og arrestordre udstedes på 841 af dens medlemmer. 2.-6. september: Septembermyrderierne i Paris.

 • Kampen ved Valmy, den preussiske hær opgiver angreb på Paris.

 • Frankrig bliver republik.

 • Ludvig 16. henrettes.

 • Frankrig erklærer England krig.

 • Frankrig erklærer Spanien krig.

 • Revolutionsdomstolen oprettes.

 • Fransk nederlag ved Neerwinden.

 • Velfærdsudvalget oprettes med Robespierre som leder.

 • Emigranternes godser sælges officielt på auktion.

 • Revolutionslederen Marat myrdes

 • Der foretages massemobilisering af alle mænd til hæren.

 • Engelsk-spanske styrker besætter havnebyen Toulon (fordrives december).

 • Revolutionskalenderen indføres (afskaffet 1806).

 • Eksdronning Marie-Antoinette henrettes.

 • Størsteparten af Girondinernes ledere henrettes.

 • Journalisten Jacques René Hébert og hans tilhængere henrettes.

 • Georges-Jacques Danton henrettes, Robespierre herefter landets reelle leder

 • En ny terrorlov ophæver reelt al retsorden.

 • Fransk sejr i slaget ved Fleurus.

 • Robespierre styrtes, henrettes næste dag.

 • Hele Holland erobres ved fransk lynoffensiv.

 • Preussen trækker sig ud af krigen (Basel-freden).

 • Nyt oprør i Vendée efter engelsk landgang, nedkæmpes i løbet af året. Hungeropstand i Paris.

 • Spanien trækker sig ud af krigen (2. baselfred).

 • Royalistisk opstand i Paris (Vendemiaire-kuppet) slås ned.

 • Direktoriet indføres, Barras ledende mand.

 • Napoleon Bonaparte begynder sejrrigt felttog mod østrigerne i Italien.

 • Spanien går atter ind i krigen på fransk side.

 • Socialisten Babeuf henrettes efter mislykket sammensværgelse.

 • Barras tager diktatorisk magt ved statskup.

 • Østrig trækker sig ud af krigen (Campo Formio-freden).

 • Bonaparte foretager felttog til Egypten (vender tilbage oktober 1799).

 • Mislykket fransk invasionsforsøg i Irland.

 • Den 2. koalition mod Frankrig (England-Rusland, senere også bl.a. Østrig) dannes.

 • Brumairekuppet, Bonaparte tager magten. Hermed er den egentlige revolutionsudvikling til ende.

 • Schweiz erobres efter fransk angreb, omdannes til fransk lydstat, ("Helvetiske Republik").