Fra kongedømme til republik (1789 - 1792)

 • Den revolutionerende lovgivning

  Den revolutionerende lovgivning
  I det franske samfund begyndte man at mærke presset fra den oprørske og utilfredse underklasse. Dette fik stænderforsamlingen til at rotte sig sammen, for at vedtage nogle love som havde det formål at begrænse kirken og herremændendes rettigheder.
 • Period: to

  kongedømme til republik

 • Stormen på Bastillen

  Stormen på Bastillen
  Grunden til at det var Bastillen der blev stormet, var at oprørerne skulle bruge det krudt der var opmaganiseret.
  Stormen på Bastillen blev et vendepunkt for den franske revolution, og oprørerne blev set som folkehelte.
 • Den franske menneskerettighedserklæring

  Den franske menneskerettighedserklæring
  d. 27 august 1789 vedtog nationalforsamlingen den første franske menneskeretighedserklæring som var inspireret af den amerikanske. Den erklærede at alle mennekser var født lige og med samme rettigheder. Dette var en reaktion på at man var blevet opmærksom på de tilgodehavender kun en lille del af samfundet havde.
 • Utilfredshed blandt den franske underklasse

  Utilfredshed blandt den franske underklasse
  Ludvig d. 16 havde stor modstand til den demokratiske udvikling. Han nægtede derfor at underskrive mennekserettighedserklæringen. Som et resultat af dette vandrede tusindvis af kvinder fra Paris til Versailles hvor Ludivg d. 16 sad på sit slot, for at forlange "Brød til Paris". Derfor måtte han overgive sig og udlevere store mængder forsyninger. Efterfølgende underskrev han dekreterne.
 • Ny forfatning

  Ny forfatning
  I 1791 opstod en ny forfatning som gjorde Frankrig til et konstitutionelt monarki, og indskrænkede kongens magt. Herved blev det feudale stændersamfund forkastet. Mandlige borgere over 25 fik stemmeret hvis de betalte et vist minimumsbeløb i skat. Den lovgivende magt lå hos nationalforsamlingen, den udøvende hos kongen i form af hans ministre og den dømmende hos domstolen. Kongen prøvede at flygte, men blev hentet hjem og tvunget til at underskrive den nye forfatning.
 • Republikken indføres

  Republikken indføres
  I 1792 erklærede Frankrig Østrig krig, som en reaktion på, at den østrigske kejser og den preussiske konge ville genindføre monarkiet i Frankrig. Frankrig tabte krigen, og som følge heraf blev enevælden genindført. D. 10 august 1792 stormede Paris' borgere kongeslottet, og kongen blev afsat en måned efter. Borgerskabet dominerede stadigvæk, men underklassen fik de samme rettigheder som de mere velstillede borgere. I september 1792 blev republikken indført.