Den Franske Revolution

 • Period: to

  Den Franske Revolution

 • Den Amerikanske uafhæninghedserklæring underskrives

  I 1776 ville de amerkanske koloinsterne, hvor af de fleste stammede fra England og Frankrig, være selvstændige.
  Frankrig støttede denne beslutning, da de havde tabt mange penge på at fører kolonist-krig mod England og mistede derfor Canada.
 • Stats-bankerot

  Frankrig gjorde ikke noget ved deres penge-problem og gik derfor næsten statsbankerot. Kong Ludvig den 16. havde prøvet at sætte dygtige finas-ministre til at styrer den Franske økonomi men det hjalp ikke. Kongen blev der for tvunget til at tilkalde de tre stænder: De gejstlige (første stand), de adelige (anden stand) og resten (tredie stand). Det var første gang i 175 år at kogen havde været tvunget til dette.
 • Boldhus-eden

  Det var klart for enhver at staten mangle penge, det var kun folk fra adelen der havde penge tilbage, men de mente ikke at der skulle ændres på noget og dette gav uro hos folket. Det utilfredse borgerskab blev nægtet adgang til mødesalen, men så let gik det ikke. Folket ville ikke rejse hjem uden at have opnådet noget og de dannede nationnalforsamlinigen. De tog til boldhuset og svor en ed på at de ikke ville tage hjem før Frankring havde fået en fri forfatning.
 • Bastiljen stormes

  Folk i Paris var ophidesede. De samles og stormer Bastiljen, som var blevet brugt som fængsel og var et symbol på kongens magt. Basstiljen blev erobrede efter en kort kamp. Kommandanten blev slået ihjel og hans afhugget hoved blev båret i triumf gemmen Paris og Bastiljen blev ødelagt. Det er idag Frankrigs nationaldag.
 • Fædrelandet er i fare

  I 1792 og de følgende år forsøger skiftevis Preussere og østrigere at rykke ind i Frankrig. Narionalforsamlingen erklærer "Fædrelandt i fare". Frivillige strømmer til hæren og tvinger fjenden til tilbagetrækning, Frankrig kan ikke overvindes.
 • Kongen ydmyges

  Befolkningen tvang kongen til at tage revolutionshuen på og skåle for den frie forfatning. I august samme år bliver kongeparret fænglset.
 • Kongedømmet afskaffes

  I Paris bliver det franske kongepar fængslet og kongedømmet er hermed afskaffet. Frankring er nu en republik.
 • Kong bliver henrettet

  Et år senere bliver kong Ludvig den 16. halhugget af Madam Guillotin og hans afhugget hovde bliver vist frem for pøblen og ni måneder senere fik Dronningen sammen skæbne. Nyheden om halshugningen nået hurtigt Europas øvrige fyrstehoffer, som blev voldsomt rystede.
 • Jakobinerne overtager

  Frankrig får en ny nationalforsamling. I 1793-94 havde jakobinerne magten, de dannede velfærdsudvalget med advokaten Robspirre som leder. Han prøvede at lave reformer for den brede masse hvilket gik hårdt udover hans kritker, de blev ganske enkelt sendt til guillotinen. Revolutionens krav om "frihed, ligehed og broderskab" udviklede sig til diktatur og terro. I 1794 sørgede en gruppe modstanderer for ar Robspirre blev arresteret og henrettet. Det blev senerer kendt som rædselsherredømet.