Frankrigs Revolution

 • Ludvig den 16.

  Ludvig skyldte sin kredtiorer 4 mia. livres.
  Pga. krigene mod england (1755-1763)
 • stænderforsamling - nationalforsamling

  Kongen indkaldte til stænderforsamling. De tre stænder skulle finde en løsning til gældet. Tredjestanden vedtog at de repræsenterede hele den franske befolkning -> nationalforsamling.
 • menneskerettighedserklæring

  Nationalforsamlingen vedtog en menneskerettighedserklæring - inspireret af den amerikanske uafhængighedserklæring.
 • Kvindetoget til Versailles

  Sultne og fattige kvinder kræver "brød til Paris" af kongen der boede på sit slot i Versailles. Kongen + nationalforsamlingen flytter til Paris, og kongen bliver taget til gidsel.
 • Forfatning

  Forfatningen gjorde Frankrig til et konstitutionelt monarki.
 • Forfatningsunderskrivning

  Kongen blev tvunget til at underskrive den nye forfatning.
 • Krig mod Østrig og Preussen

  Den lovgivende forsamling i Frankrig erklærer Østrig krig - og Preussen kommer på Østrigs side.
 • Stormen på kongeslottet

  Kongeslottet blev stormet den 10. august 1792, at småborgere og arbejdere. Kongen tages til fange, og kongemagten er nu reelt afskaffet.
 • Fra kongedømme til republik

  Republikken indførtes og alle bar titlerne "borger" og "borgerinde"
 • Konventet dømmer kongen

  Januar 1793, konventet dømmer Ludvig den 16. til døden for landsforræderi.
 • værnepligt indføres

  af Robespierre.
 • Kongen halshugges

  Ludvig den 16. henrettes i guillotinen.
 • Marie Antoinette, Ludvig den. 16.'s elsker

  oktober 1793, Dronning Marie Antoinette henrettes.
 • Robespierre henrettes

  Henrette i guillotinen.
 • Den 4. nye forfatning

  Der indførtes et tokammersystem og bestemt og et direktorium.
 • Napoleon Bonaparte

  Han tvang Østrig til at slutte fred.
 • "Direktorie"-perioden 1795-1799

 • Militærkup

  Napoleon tog magten 1799 9. nov, Frabkrig havde nu fået en militærdiktator.
 • Napoleon gjorde sig til Kejser

  kronede sig selv.