Velferdsstat

Timeline created by Noramstormark
In History
  • Marshallhjelpen

    Marshallhjelpen
    Marshallhjelpen ble startet av USA for å hjelpe land i Europa med skalder etter krigen.