Tijdlijn Geschiedenis, periode 6

 • Period: to

  Tijdlijn Geschiedenis, periode 6.

 • Nederland is een landbouwstedelijke samenleving

 • Jan Salie

  Nederlanders zijn ontevreden.
 • Nieuwe grondwet

  De macht van de koning is erg groot.
 • Koning der Nederlanden.

  Willem I nam de titel 'Koning der Nederlanden' aan. De Nederlanders hoopten na 20 jaar oorlog, meer rust en stabiliteit te hebben in het land.
 • Nadat Napoleon verslagen werd.

  Nadat Napoleon verslagen werd, kwamen de leiders van de Europese staten samen om te overleggen over de toekomst
 • Belgen opstand.

  De Belgen kwamen in opstand,
 • Afscheiding België Cultuurstelsel

 • Strijd om de afhankelijkheid

  De strijd op 4 februari van België woedde hevig.
 • Willem I erkende België

  WIllem I weigerde zijn nederlaag toe te geven en erkende België pas in 1839.
 • Grondwet wijziging

  Er vind een grondwet wijziging plaats, en de macht van de koning neemt af.
 • Darwin

  In 1859 publiceerde de onderzoeker Darwin zijn 'Oorsprong der soorten'.
 • Amerikaanse burgeroorlog, Italiaanse eenwording.

 • Einde verspreiding Duitsers

  Tot 1871 leefden de Duitsers verspreid over een groot aantal vorstendommen.
 • Duitse eenwording.

 • Moderne imperialisme wedloop om Afrika.

  Net als in Azië zochten de Europese landen naar grondstoffen, afzetgebieden, meer aanzien en meer macht. Ze probeerden vedragen te sluiten maar namen meestal de gebieden in met een leger. Vooral Frankrijk en Groot-Brittannië stonden elkaar in de weg. Rond 1900 was Afrika verdeeld onder Europese machten.
 • Industriële samenleving

  Nederland is een Industriële samenleving geworden.
 • Opening Suez-Kanaal

 • Afrika verdeeld.

 • Natievorming en patriottistisme

  Sommige volken vonden zichzelf meer ontwikkeld dan andere. Daarom waren nationalisten vaak erg patriottitisch. Het ontstaan van nieuwe landen waarin een volk leeft noemen we natievorming