Een eeuw vol verandering

 • Period: to

  Nederland: burger en overheid

 • Landbouwstedelijke samenleving

  Nederland is een landbouwstedelijke samenleving
 • De Jan Saliegeest

  Rond 1810 dwaalde de Jan Saliegeest door Nederland. Jan Salie was de hoofdpersoon uit een bekend toneelstuk en het prototype van een Nederlander zonder fut en energie.
 • Koning der Nederlanden

  Toen Willem I de titel ''koning der nederlanden'' aannam, hoopte Nederlanders op rust en stabiliteit in het land. De komst van Willen I bracht inderdaad meer rust, maar de Jan Saliegeest zou toch verdreven worden
 • Nieuwe grondwet - Nederland werd rechtsstaat

  In december 1813 benoemde Willem I een comissie die een nieuwe grondwet zou ontwerpen. In 1814 werd deze grondwet ingevoerd. Met deze grondwet werd Nederland een rechtsstaat: een land waarin iedereen, burgers én overheid, zich aan de wet moest houden.
 • De Belgische opstand

  De Belgen kwamen in opstand door dat er te veel verschillen waren
 • Van kolonisatie naar imperialisme

  in de 19e eeuw ontstond de overgang van kolonisatie naar imperialisme. Imperialisme is het streven van staten om een groot rijk te creëren, door andere gebieden te onderwerpen.
 • Darwin publiceerde boek

  De onderzoeker Darwin publiceerde zijn boek oorsprong der soorten. In dit boek beschreef hij hoe dieren zich ontwikkelden.
 • De Amerikaanse burgeroorlog

  Toen Abraham Lincoln de nieuwe president van de verenigde staten werd, stapte sommige staten uit de federatie en vormden de geconfedereerde staten van Amerika. Dit was het begin van de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865)
 • Eerste moderne oorlog

  De Amerikaanse burgeroorlog was de eerste moderne oorlog met loopgravrn, mijnen, telegrafie en gedwongen dienstplicht.
 • Atjeh-oorlogen

  Nederland ondervond veel tegenstand van bevolkingenm zoals bij de Atjeh-oorlogen. Die duurden van 1873 tot 1903.
 • Kinderwetje van Van Houten

  Het kamerlid Van Houten vond dat de kinderarbeid moest stoppen. Hij stelde de 'kinderwet' voor. De kinderwet werd in 1874 aangenomen en was de eerse in de reeks sociale wetten die zouden volgen.
 • Imperialistisch gevecht

  Vanaf 1880 barstte het imperialistische gevecht om Afrika los. Net als in Azië zochten de Europese landen naar grondstoffen, afzetgebieden, meer aanzien en meer macht.
 • Industriele samenleving

  Nederland is een industriele samenleving