Nationalisme en imperialisme.

 • Declaration of Independence.

  In 1776 tekenden de dertien Engelse koloniën in Noord-Amerika de Declaration of Independence. Hiermee verklaarden ze zich onafhankelijk.
 • Begin groei Europese belangstelling.

  Vanaf 1800 groeide de Europese belangstelling voor andere landen en exotische volken.
 • Nieuwe grondwet Willem I

  In december 1831benoemde Willem I eem commissie die een nieuwe grondwet zou ontwerpen. In 1814 werd deze nieuwe grondwet ingevoerd.
 • Sterke staat.

  Ze wouden dat Frankrijk nooit weer zo'n machtig rijk zou worden, besloten ze dat er aan de noordgrens van Frankrijk een sterke staat moest komen. Nederland, België en Luxemburg werden samengevoegd in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • De Belgische Opstand.

  In 1830 was de maat vol en kwamen de Belgen in opstand. Het sein hier voor werd gegeven in Brussel. In die stad werd de opera ''La muette de Portici'' van d'Aubert opgevoerd.
 • Cultuurstelsel.

  In de 17e en 18e eeuw stichtten de Nederlanders handelsposten in Indonesië. De invloed van de Holanders op het bestuur van deze gebieden bleef echter beperkt. In de 19e eeuw veranderde dat: Indonesië moest een wingewest worden. Om dat te bereiken werd in 1830 het cultuurstelsel ingevoerd.
 • de Tiendaagse Veldtocht

  De belgen versoegen de Nederlanders en Leopold van Saksen werd de nieuwe Belgische koning. Willem I weigerde zijn nederlaag toe te geven en erkende België pas in 1839.
 • Leoplod van Saksen de nieuwe Belgische koning.

  In 1831 versloegen de Belgen de Nederlanders en werd Leoplod van Saksen de nieuwe Belgische koning.
 • Jong Italïe.

  De Italiaan Mazzini richtte in 1831 de vereniging Jong Italië op. Deze nationalistische vereniging probeerde de Italianen tot een revolutie aan te zetten, zodat het land verenigd zou worden.
 • Willem I erkend België.

  Willem I weigerde zijn nederlaag toe te geven en erkende België pas in 1839.
 • Grondwetswijziging.

  Door de grondwetswijziging nam de macht van de koning sterk af, en de regering groeiden.
 • Oorsprong der soorten.

  In 1859 publiceerde de onderzoeker Darwin zijn Oorsprong der soorten. In dit boek beschreef ij hoe dieren zich ontwikkelden. Mensen haden vroeger volgens Darwin op apen geleken.
 • Period: to

  het verenigde Italië.

  Na een oorlog met Oostenrijk-Hongarije werd Sardinië Piëmonte in 1860 uitgebreid met Lombardije. Een jaar later was het land met uitzondering van Venetië en Rome, verenigd. Victor Emanuel II werd koning van het verenige Italië.
 • de Amerikaanse burgeroorlog.

  De noordelijke straten hadden andere belangen dan de zuidelike staten. De tegenstelling verschepten in de loop van 19e eeuw en leidden in 1861 tot de Amerikaanse Burgeroorlog.
 • ''The war is over''

  Op 9 april 1865 gaf de Zuidelijke bevelhebber Lee zich over aan Generaal Grant, waarop deze sprak: ''The war is over: the rebels are our countrymen again'.
 • Bismarck.

  Bismack was een coservatieve grootgrondbezitter die de macht van Pruisen wilde vergroten. Hij deed dit door drie oorlogen te voeren, Denemarken, Oostenrijk en in 1870-1871 tegen Frankrijk. Het grondgebied van Pruisen groeide door deze oorlogen.
 • Period: to

  Atjeh-oorlogen.

  Aan het eind van de 19e eeuw probeerde de overheid heel Indonesië onder Nederlands bestuur te krijgen. Nederland ondervond hierbij veel tegenstand van de bevolking, zoals bij de Atjeh-oorlogen. Na 1903 hadden de Nederlanders in het grootste deel van de archipel het bestuur in handen.
 • Imperialistische gevecht om Afrika.

  Vanaf 1880 barsste het imperialistische gevecht om Afrika los. Next als in Azië zochten de Europese landen naar grondstoffen, afzetgebieden, meer aanzien en meer macht.
 • Industriële samenleving.

  Nederland was rond 1900 een industiële samenleving geworden, waarin de mensen met de trein van stad naar stad reisden.
 • Europese machten.

  Tond 1900 was Afrika verdeeld onder Europese machten. Frankrijk bezat vooral koloniën in Noord-West-Afrika, Groot-Brittanië in Zuid-OOst-Afrika en Duitsland bezat, Namibië, Kameroen, Tanzania en Togo.