Geschiedenis 1800 - 1900

 • onafhankelijkheid verklaring

  In 1776 tekenden de dertien Engelse koloniën in Noor-Amerika de Declaration of Independece. Hiermee verklaarde ze zich onafhankelijk. Hierdoor werd het land een federaal georganiseerde staat.
 • Period: to

  Belangrijkste dingen 1776 - 1900

 • Amerikaanse pioniers

  Veel Amerikaanse pioneers trokken naar het westen, omdat daar vruchtbare landbouwgrond was en omdat ze daar op zoek gingen naar goud, avontuur of om te ontsnappen aan de justitie.
 • belangstelling voor andere landen

  Vanaf 1800 groeide de Europese belangstelling voor andere landen en exotische volken. Daardoor werden er expedities naar Afrika ondernomen. Die vaak door de overheid of een wetenschappelijk genootschap gefinancierd werd.
 • Landbouwstedelijke samenleving

  Nederland is een landbouwstedelijke samenleving en werkt langzaam naar een industriele samenleving.
 • er word een commissi benoemd

  In 1813 benoemde willem I een commissi die de nieuwe grondwet moest ontwerpen.
 • de nieuwe grondwet

  In 1814 werd de nieuwe grondwet ingevoerd. Met deze nieuwe grondwet werd Nederland een rechtsstaat, dat betekend dat iedereen zich aan de wet moest houden. En zo werd de macht van de koning ook veel groter.
 • nieuwe koning

  Willem I werd weer koning, omdat mensen wilden dat er een koning en een grondwet moest komen.
 • Nederland word groter

  Nadat napoleon was verslagen kwamen de leiders van de Europese staten samen in Wenen om ervoor te zorgen dat Frankrijk nooit meer zo een groot rijk krijgt. Ze hadden besloten dat er een sterke staat een de noordgrens moest komen, en dat waren Nederland, België en luxemburg die samengevoegd het koninkrijk der Nederlanden werd.
 • Cuktuurstelsel in Indonesië

  In de 19e eeuw veranderde dat: Indonesië moest een wingewest worden. Om dat te bereiken, werd in 1830 het cultuurstelsel ingevoerd. De inheemse boeren moesten op eenvijfde deel van hun grond exportproducten voor de Nederlanders verbouwen. Daarnaast moesten ze een aanzienlijke som belasting betalen.
 • België in opstand

  Er waren veel verschillen tussen België en Nederland. Ten eerste het geloof, België was katholiek en Nederland overwegend protestant. Belgen mocht daarom niet zichtbaar katholiek zijn. Daarnaast was er nog verschil in taal waardoor er misschien misverstanden konden ontstaan. En ten derde was België eerder geïdustrialiseerd en minder op handel gericht. Daarom waren de Belgen bang dat Nederland een last werd. En als laatste was er ook nog verschil in politiek. Daarom kwamen de Belgen in opstand.
 • Belgie word een vrij land

  Toen België in opstand ging waren ze al snel niet meer te stoppen ook al stuurde Koning Willem I een leger, hij zag al snel dat de Belgen veel sterker waren. In 1831 waren de Belgen vrij en werd Leopold van Saksen de nieuwe Belgische koning. Willem I weigerde zijn nederlaag toe te geven en erkende België pas in 1839.
 • Italië word één land

  De Italiaan Mazzini richtte in 1831 de vereniging Jong Italië op. Deze nationalistische vereniging probeerde de Italianen tot een revolutie aan te zetten, zodat het land verenigd zou worden. Mazzini's opzet mislukte, maar zijn ideeën wakkerde de nationalistische gevoelens in Italië wel aan. Het waren echter koning Victor Emanuel II van Sardinië-piëmonte en cavour, zijn premier, die ervoor zorgden dat Italië een eenheidsstaat werd.
 • weiziging in de grondwet

  In 1848 kwam er een nieuwe grondwet en de macht van de koning nam af en de kracht van het parlement en de regering nam toe.
 • eenheidsstaat

  Na de tweede helft van de 19e eeuw werd Nederland een eenheidsstaat
 • Darwin's theorie

  Darwin publiceerde zijn boek ''oorsprong der soorten'', waarin hij verteld hoe dieren zich ontwikkelden. Mensen hadden vroeger op apen geleken. De Europeanen gebruikten deze theorie om aan te tonen welk ras beter is dan de ander.
 • Italië word één

  Koning Emanuel II van Sardinië-Piëmonte en Cavour, zijn primier, die ervoor zorgden dat Italië een eenheidsstaat werd. Na een oorlog met Oostenrijk-Hongarije werd Sardinië-Piërmonte in 1860 uigebreid met Lombardije. Een jaar later was het land met uitzondering van Venetië en Rome verenigd. Victor Emanuel II werd koning van het vereigde Italië
 • Bismarck vergroot de macht

  Bismarck was een conservatieve grootgrondbezitter die de macht van Pruisen wilde vergroten.Hij deed dit door drie oorlogen te voeren: eerst tegen Denemarken, vervolgens tegen Oostenrijk en in 1870 - 1871 tegen Frankrijk. Het grondgebied van Pruisen groeide door deze oorlogen. bovendien dwong Bismarck ook de Zuid-Duitse staten om zich bij Pruisen aan te sluiten.
 • Gevecht om Afrika

  Vanaf 1880 barstte het imperialistische gevecht om Afrika los. Net als bij Azië zochten de Europeese landen naar grondstoffen, afzetgebieden, meer aanzien en meer macht. Soms probeerden Europeese landen verdragen te sluiten maar vaker namen ze gebieden met behulp van hun leger in. In het gevecht om Afrika liepen vooral Groot-Brittannië en Frankrijk elkaar in de weg.
 • Industriele samenleving

  In 1890 had Nederland een industriele samenleving
 • Afrika verdeelt onder Europese macht

  Rond 1900 was Afrika verdeelt onder Europese machten. Frankrijk bezat vooral koloniën in Noord-West-Afrika, Groot-Brittannië in Zuid-Oost-Afrika en Duitsland bezat Namibië, Kameroen, Tanzania, Togo. Alleen het keizerrijk Ethiopië en de Republiek Liberia bleven onafhankelijk.
 • Afrika werd als wingewest gezien door Europa

  Afrika werd als wingewest gezien door Europa en moest verplicht gewassen verbouwen voor de Europese markt. Hierdoor verbouwden de Afrikanen vaak geen producten waar het land zelf behoefte aan was, Dit kon leiden tot voedselschaarste. De investeringen die de Eropeanen in Afrika deden, zoals het aanleggen van havens en spoorwegen, waren uitsluitend gericht op winst voor het moederland.