Tijdbalk Periode 6

 • Period: to

  Tijdperiode

 • Willem | benoemde een commissie die een nieuwe grondwet zou ontwerpen

  Willem | benoemde een commissie die een nieuwe grondwet zou ontwerpen. in 1914 werd deze grondwet uitgevoerd
 • De Nieuwe Grondwet werd ingevoerd

  Willem | benoemde een commissie die een nieuwe grondwet zou ontwerpen. in 1914 werd deze grondwet uitgevoerd
 • onstaan van koninkrijk der Nederlanden

  Toen Willem | in 1815 de titel 'Koning der Nederlanden' aannam, hoopten de Nederlanders na 20 jaar onrust, oorlog en armoede op meer rust en stabilliteit in het land.
 • Slag bij Waterloo

  Door de slag bij waterloo kwam een einde aan de regering van de Franse keizer Napoleon. Veel oude statin en vorsthuizen van vóór de democratische revoluties werden hersteld.
 • Napoleon werd verslagen

  Nadat Napoleon was verslagen, kwamen de leiders van de Europese staten in 1815 samen in Wenen om te overlegggen over de toekomst. Om ervoor te zorgen dat Frankrijk nooit weer zo'n machtig rijk zou worden, besloten zij dat er aan de noordgrens van Frankrijk een sterke staat moest komen
 • Period: to

  Koningschap Willem I

 • Period: to

  Koninkrijk der Nederlanden: Nederland, België en Luxemburg

 • Oprichting Nederlandse Handelsmaatschappij

  De Nederlandse Handelsmaatschappij werd op initiatief van koning Willem I in Den Haag opgericht op dinsdag 9 maart 1824. Als feitelijke datum van oprichting kan worden genomen de 29ste maart 1824, de dag waarop het Koninklijk Besluit tot oprichting werd vastgesteld.
 • Afscheiding van België

  in 1930 was de maat vol en kwamen de Belgen in opstand. Het sein hiervoor werd gegeven in Brussel.
 • De belgen kwamen in opstand

  in 1930 was de maat vol en kwamen de Belgen in opstand. Het sein hiervoor werd gegeven in Brussel.
 • De Tiendaagse veldtocht in 1831 versloegen de Belgen de Nederlanders en werd leopold van saksen de nieuwe Belgische koning

  De Tiendaagse veldtocht in 1831 versloegen de Belgen de Nederlanders en werd leopold van saksen de nieuwe Belgische koning. Willem | weigerde zijn nederlaag toe te geven en erkende België pas in 1839
 • Willem I erkende zijn nederlaag toen pas

  De Tiendaagse veldtocht in 1831 versloegen de Belgen de Nederlanders en werd leopold van saksen de nieuwe Belgische koning. Willem | weigerde zijn nederlaag toe te geven en erkende België pas in 1839
 • Period: to

  koningschap willem II

 • De macht van de Koning nam na de grondwetswijziging sterk af

  De macht van de Koning nam na de grondwetswijziging sterk af, en de invloed van het parlement en de regering groeiden. Er kwamen sociale wetten, zoals het kinderwetje van Van Houten, waardoor de positie van de arbeiders verbeterde. Daarnaast kwam er gratis onderwijs en wetgeving op het gebied van veiligheid. De leerplicht werd ingesteld en ouders konden kinderbijslag krijgen. Ook de kiesrecht werd uitgebreid, zodat meer mensen invloed hadden op het bestuur van het land.
 • Karl Marx en Friedrich Engels scheven het Communistisch Manifest

  Karl Marx en Friedrich Engels scheven het Communistisch Manifest: het begin van de socialistische beweging.
 • Period: to

  Koningschap Willem III

 • Period: to

  Amerikaanse burgeroorlog

 • Bevelhebber Lee Gaf Zich over

  op 9 april 1865 gaf de Zuidelijke Bevelhebber Lee zich over aan generaal Grant, waarop deze sprak: 'The war is over: the rebels are our countrymen again'.
 • Marx Schrijft 'Das Kapital'

  De Duitse socialist Marx publiceerde in 1848 Het Communistisch Manifest (samen met de Brit Engels) en in 1897 Das Kapital. Volgens Marx was de ellende van de arbeiders het gevolg van het kapitalistiche economische systeem. Hij verwachte een revolutie, waarbij de arbeiders de macht van de fabriekseigenaren zouden overnemen.
 • Bismarck deed 3 oorlogen tegen, Denemarken, Oosterijk en tegen Frankrijk

  Tot 1871 leefden de Duitsers verspreid over een groot aantal vorstendommen. Een vand deze koninkrijkjes was Pruisen. In deze staat regeerden koning Wilhelm en kanselier Bismarck. Het was Bismarck die voor de Duitse eenwording zorgde. Hij deed dit door 3 oorglogen te voeren tegen Denemarken, Oosterijk en tegen Frankrijk. Deze periode duurde van 1870 tot 1871
 • Duitse eenwording

  Tot 1871 leefden de Duitsers verspreid over een groot aantal vorstendommen. Een vand deze koninkrijkjes was Pruisen. In deze staat regeerden koning Wilhelm en kanselier Bismarck. Het was Bismarck die voor de Duitse eenwording zorgde.
 • Period: to

  Atjeh-oorlogen

  Nederland ondervond veel tegenstand, zoals bij de atjeh-oorlogen die van 1873 tot 1903 duurden. Na 1903 hadden de Nederlanders in het grootste deel van de archipel het bestuurd in handen.
 • Period: to

  Modern imperialisme

  In 1885 maakten Europese regeringsleiders in Berlijn afspraken over de 'verdeling' van Afrika. Dit moderne imperialsime had te maken met de industrialisatie in Europa. Koloniën leverden grondstoffen voor de industrie. De koloniën waren afzetgebied voor de industriële producten.
 • Verdeling Afrika

  In 1885 maakten Europese regeringsleiders in Berlijn afspraken over de 'verdeling' van Afrika. Dit moderne imperialsime had te maken met de industrialisatie in Europa. Koloniën leverden grondstoffen voor de industrie. De koloniën waren afzetgebied voor de industriële producten.
 • Nederland werd een industriële samenleving

  Nederland werd een industriële samenleving waarin mensen met de trein van stad naar stad reisden