Tijdlijn p.6

By ilana
 • Period: to

  Tijdlijn p.6 1800/1900

  1800 t/m 1900
 • Europese Rivaliteit

  In Azië waren het vooral de Engelse,Fransen en Nederlanders die koloniën probeerden te veroveren. Het brits-Indiase leger bestond uit 90% uit indiërs. Ook Frankrijk probeerde een koloniaal rijk in Azië op te bouwen. ze veroverden delen van Thahiland, Vietnam en Laos.
 • Witte plekken op de atlas

  Tot 1800 was er in Europa weinig over Afrika bekend. Afrika was een witte plek op de kaart.Vanaf 1800 groeide de belangstelling voor Afrika. Bekende ontdekkingsreizigers gingen naar Afrika toe. Europese regeringen stuurde ook soldaten die gebieden in Afrika als kolonie moesten opeisen.
 • President Abraham Lincoln

  Abraham lincoln was geboren in 1809 in Kentucky. Hij was een goede geleerde. Hij werd tot president verkozen in 1860. Hij werd vermoord op een balkon. Iemand had hem neergeschoten. terwijl zijn vrouw schreeuwend toekeek.
 • Jan Saliegeest

  Jan Saliegeest was de hoofdpersoon uit een bekend toneelstuk en het prototype van een Nederlander zonder fut en energie. Toen willem 1 in 1815 koning der nederlanden werd hoopten de Nederlands voor minder armoede. Willem 1 bracht meer rust dus Jan saliegeest was snel verdreven.
 • Koningschap Willem 1

  tot 1840 . was Willem 1 de koning, Hij was geinteresseerd in economische en financiele zaken. Hij investeerde in Kanalen, verharde wegen, en spoorlijnen.
 • Onstaan Koninkrijk der Nederlanden

  Koninkrijk der Nederlanden ontstaat in 1815. Het werd een koninkrijk waar waarbij alle Nederlanders zich aan de nieuwe grondwet moesten houden.
 • Nederland na Napoleon

  Nadat napoleon was verslagen,kwamen de leiders van de Europese staten in 1815 samen in Wenen om te overleggen over de toekomst. Ze besloten dat er aan de noordgrens van frankrijk een sterke staat moest komen. Nederland, België en Luxemburg werden samengevoegd in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Oprichting Nederlandse Handelsmaatschappij

  De Nederlandse Handelsmaatschappij werd opgericht door Willem 1. Hij inversteerde in kanalen, verharde wegen en spoorlijnen die handel zouden bevorderen.
 • De Belgische opstand

  In 1830 kwamen de belgen in opstand. Na een voorstelling te hebben gegeven in Brussel. Ze gingen andere mensen opjutten en als snel was de bevolking niet meer te stoppen.Koning willem 1 reageerde snel. Hij zond een leger om de opstand neer te slaan. De belgen waren sterker. In 1831 versloegen de belgen de nederlanders. Willem 1 weigerde zijn nederlaag toe te geven en erkende belgië pas in 1839.
 • Indonesië

  In 1830 werd er een cultuurstelsel ingevoerd. De inheemse boeren moesten op eenvijfde deel van hun grond exportproducten voor nederlanders verbouwen. Daarnaast moesten ze ook nog belasting betalen. Als protest verscheen in nederland het boek Max Havelaar. Na 1903 hadden de Nederlanders in het grootste deel van het de archipel het bestuur in handen.
 • Grondwet gewijzigd

  In 1848 werd de Grondwet gewijzigd, de invloed van het parlement en de regering groeiden. De macht van de koning nam af. Er kwamen andere sociale wetten.
 • Nationalisme in Europa

  In 1859 publiceerde de onderzoeker Darwin een boek. Hij beschreef in dit boek hoe de dieren zich hadden ontwikkeld. Het idee van darwin werd ook gebruikt door nationalisten. Het ontstaan van nieuwe landen waarin een volk leeft noemen we natievorming.
 • De Verenigde Staten

  In 1776 tekenden de dertien Engelde koloniën in Noord-Amerika de Declaration of Independence. Ze waren nu onafhankelijk. Er kwamen veel migranten uit Europa en het hoge geboorte cijfer zorden ervoor dat de inwoners in 1860 steeds meer werden. Er ontstond een Amerikaans nationalisme.
 • North and South

  In 1861 ontstond de Amerikaanse Burgeroorlog. Er waren wel 3 belangerijke conflicten. De eerste plaats groeide de economische tegenstellingen tussen zuid en noord. Het zuiden wilde vrijhandel. Het tweede punt was de slavernij. In het noorden was het onmenselijk. Het was in het zuiden juist onmisbaar. Als laatste was er een verschil van bestuur van de VS.
 • Otto von Bismarck

  In 1862 was bismarck premier van Pruisen geworden en metn noemde hem de Ijzeren kanselier. Bismarck was bikkelhard. Bismarck voelde weinig voor democratische hervormingen.
 • De Amerikaanse Burgeroorlog

  Dit was in 1861 - 1865. Dit was de eerste moderne oorlog met loopgraven, mijnen, telegrafie en gedwongen dienstplciht. In totaal sneuvelden 1 miljoen soldaten. Het noorden won, het leger was daar groter. Op 9 april 1865 gaf het Zuiden zich over.
 • Italië één! / Mazzini

  Italië was aan het begin van de 19e eeuw geen eenheid, maar bestond uit allerlei vorstendommen. De italiaan Mazzini richtte in 1831 de vereniging Jong Italië op. Hij probeerde hiermee de Italianen tot een recolutie aan te zetten. Mazzini's opzet mislukte. Toch werd Italië een eenheidsstaat. Victor Emanuel 2 werd koning van het verenigde Italië.
 • Bismarcks droom

  Tot 1871 leefden de Duitsers verspreid over een groot aantal vorstendommen. Ook bijv. in Pruisen. Hier regeerden Koning wilhel, en kanselier Bismarck. Bismarck was een conservatieve grootgrondbezitter die de macht in Pruisen wilde vergroten. Hij voerde 3 oorlogen, Zo werd Pruisen groter. Bismarck zei ooit: ' Durch Eisen und Blut'
 • David Livingstone

  David livingstone was een belangerijke Europese ontdekkingsreiziger van Afrika. Hij was opeens verdwenen en er kwam een reddingsactie. Stanley keerde terug in 1872 naar Europa. David overleed na zijn grote reis en werd begraven in Afrika.
 • Kinderwetje van Van Houten.

  Het liberale kamerlid van Houten vond dat kinderen niet meer zulk zwaar werk mochten doen in fabrieken. Hij stelde een Kinderwet voor. Deze wet verbood loonarbeid van kinderen onder de 12 jaar, met uitzondering van huiselijke diensten en verldarbeid. De wet werd in 1874 aangenomen.
 • Concurrentie om koloniën

  Vanaf 1880 barsste het imperialistische gevecht om afrika los. Ze zochten in Europese landen naar grondstoffen en afzetgebieden. Rond 1900 was AFrika verdeeld onder Europese machten. Frankrijk bezat vooral koloniën in Afrika.
 • Nederland Verandert

  Begin van de 19e eeuw. Er veranderde veel in Nederland. Het was een industriele samenleving geworden. Ook werd het kiesrecht uitgebreid zodat meer burgers invloed hadden op het bestuur van het land.
 • Neerlands Bloed

  In de 19e eeuw groeide het Nationalisme. Ook de nederlanders ontwikkelden die gevoelens. De overheid maakte een propaganda om nationale gevoelens op te wekken. Zo werd Nederland in de tweede helft van de 19e eeuw een echte eenheidsstaat.
 • Europeanen op weg naar Azië

  Al in de 17e en 18e eeuw was er een utgebreid handelsnetwerk tussen Europa en Azië, Europeanen stichtte hun handelsposten daar. door de houding van de europeanen veranderde de 19e eeuw toen de overgang van kolonialisme naar imperialisme. Ook was er in de 19e eeuw meer vraag naar grondstoffen zoals katoen, rubber en olie.