Coverlistca5c5tlk

Geschiedenis ; Nationalisme en Imperialisme

 • Meer immigranten uit Europa.

  Veel mensen van Europa gingen uit het land om naar Amerika te gaan immigreren op zoek naar Politiekevrijheid, godsdienstvrijheid en talen meenamen, onstond er uit de smeltkroes van volken toch een Amerikaans nationalisme.
 • De Jan Saliegeest.

  De Jan Saliegeest.
  Jan Saliegeest was de hoofdpersoon uit een bekend toneelstuk en het prototype van een Nederlander zonder fut en energie. De Nederlandse handelsgeest leek ingedut en de economie liep sin het Stelsel van Napoleon achter.
 • Verschillen van Politiek, economie en cultuur.

  Nederland en België waren één. Maar er waren heel veel verschillen. De belgen waren bang dat Nederland economisch een aan hun been zou worden waardoor de welvaart zou afnemen. Ook in politie opzicht waren er verschillen. Cultuur ook, de belgen spraken vlaams, frans en Nederlanders nederlands.
 • Het Koninkrijk der Nederlanden.

  Nederland, België en Luxemberg werden één. Ze werden samengevoegd in het Koninkrijk der Nederlanden. Het moest omdat ze langs de grens een grote staat wilden hebben.
 • Waarom de ene ras beter waren.

  Darwin beschreef in zijn boek die hij publiceerde in 1859 over dat de slimste en sterke apen tot mensen ontwikkelden. Europeanen gebruikten deze theorie om uit te leggen waarom de ene ras beter waren dan de andere. Daardoor waren nationalisten vaak zo patriottistisch.
 • Eenheidsstaat van Nederland.

  De Nederlanders ontwikkelden in nationalistische gevoelens, De Nederlandse overheid stimuleerde het nationalisme ook als iest dat alle Nederlanders moesten binden. Nadat België in opstand kwam en een eenheidsstaat werd. Toen werd Nederland ook een eenheidsstaat. De overheid maakte proganda om nationlistische gevoelens op te wekken.
 • Nationalisten waren patriottistisch.

  Ze waren patriottistisch, omdat Europeanen zeiden dat ze beter waren dan anderen. Ze waren nationalisten die vaderliefde waren voor hun land.
 • Burgeroorlog

  Abraham Lincoln werd president van de VS. Stapten sommige staten van Amerika uit en vormden de Geconfedereerde Staten van Amerika. Toen kwam de Amerikaanse Burgeroorlog op die staat te stoppen. Maar Abraham won en Amerika werd een. Hij won omdat hij moderne wapens had en een leger,
 • Natievorming van Europa, Duitsland en Italië

  Duitsers leefden in 1871 over een groot aantal vorstendommem. Bismarcks wilde dat Duitsland een werd. Daar zorgde hij ook voor. Hij wilde de macht van Pruisen vergroten. Hij deed door drie oorlogen te voeren met drie landen: Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk. Maar ze wonnen de overwinning, want Pruisen werd door de oorlog groter. Italië bestond ook uit vorstendommen. Italië werd een door Mazzini, hij richtte een vereniging Jong Italië.
 • Ontstaan van Nationalisme.

  In de 19e eeuw ontstane stroming waarbij het eigen volk centraal staat. Elke volk met gemeenschappelijk cultuur, taal en geloof mag streven naar een eigen staat. Nationalisme gaat vaak gepaard met vaderslandliefde.