Tijdbalk geschiedenis periode 6

 • Amerika werd onafhankelijk

 • Period: to

  Tijdbalk van 1800 tot 1900

 • Saliegeest komt naar Nederland

  De Nederlanders waren ontevreden over hoe het ging in Nederland. Het ging slecht.
 • Er komt een grondwet

  Willem I voerde een grondwet in waardoor hij zelf veel macht kreeg. Nederland was nu een rechtstaat. Waar iedereen zich moest houden. De koning zelf vond dat hij alle macht moest hebben, en dat kreeg hij.
 • Congres van Wenen

  Nadat Napoleon was verslagen kwamen de leiders van de Europese staten samen in Wenene om te overleggen over de toekomst
 • Nederland, België en Luxemburg werden samengevoegd

 • Er komt een koning in Nederland

  Willem I werd tot 'Koning der Nederlanden' benoemd. De mensen hoopte dat alles zou veranderen, ze waren zat van de onrust, oorlog en armoede.
 • Belgische opstand

  Om ervoor te zorgen dat Frankrijk nooit meer zo'n machtig rijk zou worden besloten ze dat er een sterkte staat moest komen. Hiervan wilde Willem I worden, maar de Belgen waren het hier niet mee eens en kwamen in opstand.
 • Het cultuurstelsel wordt ingevoerd

  De invloed van de Hollanders op het bestuur van deze gebieden bleef beperkt. In de 19e eeuw veranderde dat door een cultuurstelsel.
 • Belgen verslaan Nederlanders

  De Belgen winnen de Tiendaagse Veldtocht van Nederland. En Leopold van Saksen wordt de nieuwe koning van België.
 • Willem I geeft zijn nederlaag toe

  Toen België in 1831 Nederland versloeg, wilde Willem I zichzelf niet overgeven. In 1839 gaf hij zichzlef eindelijk verloren.
 • Er is een grondwetswijziging

  De macht van de koning neemt heel erg af. De macht van de regering groeide.
 • Darwin publiceerd zijn 'Oorsprong der soorten.'

  Darwin vertelde dat mensen afstamnde van de apen. De europeanen gebruikte dit om verschillen te maken tussen de rassen. Ze vonden het ene beter dan het andere. Ze werden erg patriottistich.
 • Er komt een Amerikaanse burgerloog

  Economische tegenstellingen groeien tussen Noord en Zuid. Noord vond de slavernij onmenselijk terwijl zuid het beschaoude als plantage. Er was ook een verschil in mening over het bestuur.
 • Italië wordt een eenheidsstaat

  In 1831 riep Mazzini dat Italië één land moest worden. Maar het lukte hem niet. Toch hadden de andere naar zijn idee geluisterd. En toen koning Victor Emanuel II het riep, werden er oorlog gevoerd waardoor Italië later ook één staat werd.
 • Amerikaanse burgeroorlog

  Toen Amerika onafhankelijk werd onstonden er problemen tussen North and South. Er waren drie belangrijke factoren waardoor het kwam. In de eerste plaats: de economie, ten tweede: slaverij. En als laatste was er verschil van mening over slavernij.
 • Duitsland wordt een eenheidsstaat

  Tot 1871 was Duitsland verdeeld in allemaal verschillende vorstendommen. Bismarck zorgde er voor dat Duitsland één werd, hij wilde de macht van Pruisen vergroten, door oorlog te voeren. Door deze te winnen werd Pruisen steeds groter. Hij dwinde de rest van Duitsland mee te doen.
 • Atjeh-oorlogen

  Aan het eind van de 19e eeuw probeerde de overheid heel Indonesië onder Nederlands bestuur te krijgen. Hiervoor kregen ze veel tegenslag.
 • Er komen sociale wetten

  Er kwamen allemaal sociale wetten, zoals het Kinderwetje van Van Houten, de positie van arbeiders verbeterde. Er kwam gratis onderwijs en wetgeving op het gebied van veiligheid. Ouders konden kinderbijslag krijgen en mensen kregen meer invloed op het bestuur.
 • Rusland en Engeland sluiten een verdrag

  Verschillende landen probeerden de koloniaseren en imperialeren. Soms werkten legers hiervoor samen en ontstonden er conflicten.