Geschiedenis P6 1800-1900

By 131944
 • Period: to

  19e eeuw

 • Europeanen op weg naar Azië

  Al in de 17e en 18e eeuw was er een uitgebreid handelsnetwerk tussen Europa en Azië. Europeanen stichtten handelsposten op strategische punten in Azië en de houding van Europeanen veranderde in de 19e eeuw toen de overgang van kolonialisme naar imperialisme plaatsvond. Er was door de industrialisatie meer vraag naar grondstoffen zoals, katoen, rubber en olie.
 • Witte plekken op de Atlas

  Tot 1800 was er in Europa weinig over Afrika bekend. Afrika was een witte plek op de kaart.Vanaf 1800 groeide de belangstelling voor andere landen en exotische volken. Bekende ontdekkingsreizigers gingen naar Afrika toe voor expidities en wetenschappelijk onderzoek. De Europese regeringen stuurde ook soldaten die gebieden in Afrika als kolonie moesten opeisen.
 • President Abraham Lincoln

  Hij was geboren in 1809 in Kentucky. Door zijn studie en werk klom hij op. Hij kreeg veel stemmen bij de presidentsverkiezingen van 1860 want hij sprak de taal die iedereen begreep. In 1865 werd hij neergeschoten terwijl hij met z'n vrouw naar een toneelstuk keek.
 • Jan Saliegeest

  Jan salie was een hoofdpersoon uit een bekend toneelstuk en het prototype van een Nederland zonder fut en energie. De nederlandse handelsgeest liep achter bij de meeste andere West-Europese landen. Veel bedrijven waren gesloten en de mensen droomden van betere tijden. De komst van Willem I bracht meer rust.
 • Grondwet wordt ingevoerd

  Willem I benoemde een commissie die een nieuwe grondwet zou ontwerpen, en in 1814 werd deze nieuwe grondwet ingevoerd
 • Nederland werd een rechtsstaat

  Door de grondwet die in 1814 werd ingevoerd, werd Nederland een rechtsstaat. Nederland was een land waarin iedereen, burgers én overheid, zich aan de wet moeste houden.
 • Willem I werd 'Koning der Nederlanden'

  De Nederlanders hoopte na twintig jaar onrust, oorlog en armoede op meer rust en stabiliteit in het land. En de komst van Willem I bracht inderdaad meer rust. Hij was geïnteresseerd in economische en financiële zaken en wilde een einde maken aan armoede in Nederland.
 • Congres van Wenen

  Nadat Napoleon was verslagen, kwamen de leiders van de Europese staten in 1815 samen in Wenen om te overleggen over de toekomst. Frankrijk mocht volgens hun nooit meer zo'n machtig rijk worden en aan de noordgrens van Frankrijk kwam een sterke staat. Nederland, België en Luxemburg werden samengevoegd in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Het Koninkrijk der Nederlanden ontstond

  Het Koninkrijk der Nederlanden werd een koninkrijk waar waarbij alle Nederlanders, burgers én overheid, zich aan de nieuwe grondwet moesten houden.
 • Slag bij Waterloo

  De slag bij Waterloo was een veldslag in Waterloo. napoleon werd hier definitief verslagen door Britse/Nederlandse, Hannoveraanse en Pruisische legers.
 • Belgen komen in Opstand

  In 1830 kwamen de Belgen in opstand. Het sein hiervoor werd gegeven in Brussel tijdens een opera met een scène waarin een opstand voor kwam. Daardoor raakten de bezoekers zo opgewonden dat ze na de voorstelling de straat opgingen en anderen ook opjutten. Koning Willem I zond meteen een leger om de opstand neer te slaan. De Belgen waren sterker en verklaarden zich onafhankelijk.
 • Indonesië

  In 1830 werd er een cultuurstelsel ingevoerd. De inheemse boeren moesten op eenvijfde deel van hun grond exportproducten voor Nederlanders verbouwen en ze moesten belasting betalen. Als protest verscheen in 1860 in Nederland het boek Max Havelaar. Na 1903 hadden de Nederlanders in het grootste deel van het de archipel het bestuur in handen.
 • Grondwet wordt gewijzigd

  In 1848 werd de grondwet gewijzigd. Daardoor groeide de invloed van het parlement en regering. Er kwamen sociale wetten, zoals het kinderwetje van Houten. Daardoor veranbeterde de positie van de arbeiders en kwam er gratis onderwijs en wetgeving op gebied van veiligheid. De leerplicht werd ingesteld en ouders konden kinderbijslag krijgen. Ook kregen mensen meer invloed op het bestuur.
 • Onderzoeker Darwin publiceerde Oorsprong der soorten.

  In dit boek beschreef hij hoe dieren zich ontwikkelden. Mensen hadden vroeger volgens Darwin op apen geleken. Uiteindelijk hadden de slimste en sterkste dieren zich tot mensen kunnen ontwikkelen. Europeanen gebruikten deze theorie om uit te leggen waarom het ene ras beter was dan het andere. Het idee van darwin werd ook gebruikt door nationalisten. Het ontstaan van nieuwe landen waarin een volk leeft noemen we natievorming.
 • De Verenigde Staten

  In 1776 werd Noord-Amerika onafhankelijk, dertien Engelse koloniën in Noord-Amerika tekenden de Declaration of Independence. Het land werd een federaal georganiseerde staat. De vele migranten vanuit Europa en het hoge geboorte cijfer zorgden ervoor dat het antal inwoners in 1860 de bevolking van Engeland overtrof. De immigranten kwamen naar de VS op zoek naar politieke vrijheid, godsdienstvrijheid en een beter bestaan. Zo ontstond er een Amerikaans nationalisme.
 • North and South

  In 1861 ontstond de Amerikaanse Burgeroorlog. Er waren wel 3 belangerijke factoren. De economische tegenstellingen tussen zuid en noord groeiden, Het zuiden wilde vrijhandel en het Noorden niet. Het tweede punt was de slavernij en het plantagestelsel. In het noorden was het onmenselijk en in het zuisen was het onmisbaar. Als laatste was er een verschil van bestuur van de VS, het noorden wou meer macht voor de president en het zuiden wou de onafhankelijkheid van hun staten behouden.
 • De Amerikaanse Burgeroorlog

  Dit was van 1861-1865. Het was de eerste moderne oorlog met loopgraven, mijnen, telegrafie en gedwongen dienstplicht. In totaal sneuvelden 1 miljoen soldaten. Het noorden won want ze hadden een groter leger, betere transportmiddelen, meer industrie en een vloot. Op 9 april 1865 gaf het Zuiden zich over.
 • Otto von Bismarck

  In 1862 werd Otto van Birsmarck premier van Pruisen, hij werd de IJzeren kanselier genoemd omdat door hem Pruisen een van de sterkste legers van Europa had. Bismarcks voelde weinig voor democratische hervormingen omdat hijzelf lid was van de PRuisische adel, die de refering en het leger beheersten. Toch moest hij het parlement invloed geven.
 • Italië een!

  Italië was in het begin van de 19e eeuw geen eenheid, maar bestond uit allerlei vorstendommen en de pauselijke staten. De Italiaan Mazzini richtte in 1831 de vereniging Jong Italië op. Deze nationalistische vereniging probeerde de Italianen tot een recolutie aan te zetten, zodat het land verenigd zou worden. Mazzini's opzet mislukte, maar zijn ideeën wakkerde de nationalistische gevoelens in Italië wel aan en uiteindelijk werd Italië een eenheidsstaat.
 • Bismarcks droom

  Tot 1871 leefden de duitsers verspreid over een groot aantal vorstendommen. een van deze koninkrijkjes was PRuisen. In deze staat regeerden koning Willem I en kanselier Bismarck. Bismarck zorgde voor de duitse eenwording. Hij wilde de macht vergroten en hij voerde drie oorlogen, tegen Denenmarken,Oostenrijk en Frankrijk. Daardoor groeide Pruisen en sloten Zuid-Duitse staten zich aan.
 • Duitse Keizzerrijk werd uitgeroepen

  Na de overwinning op de Fransen , werd in het paleis van Versailles het Duitse Keizerrijk uitgeroepen. Dat dit juist in Versailles gebeurde, was niet alleen een uiting van Duits natiuonalisme, maar ook een steek onder water naar de Fransen. De Pruisische koning Wilhelm werd de keizer van Duitsland.
 • Kinderwetje van Van Houten

  Kinderarbeid werd in de 19e eeuw als normaal gezien, maar steeds meer mensen wilden daar een eind aan maken. Het liberale Kamerlid Van Houten vond dat deze wantoestanden moesten stoppen en stelde de 'Kinderwet'voor. Deze wet verbood loonarbeid van kinderen onder de 12 jaar, met uitzondering van huiselijke diensten en veldarbeid. In plaats van hier moesten kinderen naar school gaan. De kinderwet werd in 1874 aangenomen en was de eerste in de reeks sociale wetten die zouden volgen.
 • Concurrentie om koloniën

  Vanaf 1880 barsste het imperialistische gevecht om afrika los, de Europese landen zochten naar grondstoffen, afzetgebieden meer aanzien en meer macht. Frankrijk en Groot-Brittannië lipen elkaar in de weg, maar uiteindelijk kreeg Frankrijk de meeste koloniën in Noord-West-Afrika, Groot-Brittannië in Zuid-Oost-Afrika en Duitsland bezat Namibië, Kameroen, Tanzania en Togo. Alleen Ethiopië en Liberia bleven onafhankelijk.
 • Nederland verandert

  Nederland was een industriële samenleving geworden waarin de mensen met de trein van stad naar stad reisden. De macht van de koning nam de grondwetswijziging van 1848 sterk af, en de invloed van het parlement en de regering groeiden.
 • Europese rivaliteit

  In Azië waren het vooral de Engelse,Fransen en Nederlanders die koloniën probeerden te veroveren. Frankrijk probeerde een koloniaal rijk in Azië op te bouwen, ze veroverden delen van Thahiland, Vietnam en Laos die samen Frans Indo-china vormden. Uiteindelijk konden conflicten tussen deze imperialistische landen niet uitblijven. Rusland en Engelend moesten in 1907 een verdrag sluiten om vast te leggen waar hun invloedssfeer in Perzië eindigde.