1800-1900

 • De declaration of independence

  in 1776 tekenden 13 Engelse koloniën de Declaration of independence . Hiermee verklaarden ze zich onafhankelijk .
 • Period: to

  1800-1900

 • Handels posten

  Nederlanders stichtten handelsposten in Indonesië.
 • Expedities worden genomen in Afrika

  De europianen hadden al snel belangstelling voor andere exotische landen en stuurden wetenschappers om expidities te doen .
 • 1814 Nieuwe grond wet

  1814 Nieuwe grond wet
  Nederland kreeg een nieuwe grondwet maar de koningin had nog veel macht .
 • De Nederlandse Handelmaatschapij

  Willem I richt de Nederlandse Handelmaatschapij omdat hij een eind aan wilde maken aan de armoede .
 • De leiders van Europa komen bij een

  De leiders van Europa komen samen om over te leggen . De leiders wilden voorkomen dat Frankrijk niet weer een oorlog kon starten
 • De belgische opstand

  De belgen kwamen tot opstand omdat ze bang waren dat de nederlanders een blok zouden zijn voor de economie van Belgie
 • De overgang van kolonialisme naar imperialisme

  Imperialisme is het streven van staten om een groot rijk te creëren, door andere gebieden te onderwerpen .
 • De macht van de koning nam na de grondwetswijziging af

 • Er ontstond een nationalisme in heel Europa

 • Het begin van de Amerikaanse Burgeroorlog

  De tegenstellingen verscherpten en in de loop van de 19e eeuw leiden dat tot de Amerikaanse Burgeroorlog
 • Abraham Lincoln

  Abraham Lincoln was tegen de uitbreiding van de slavernij . Gelijk nadat hij de president werd begon de Amerikaanse Burgeroorlog tussen het noorden en het zuiden.
 • Noord wint van Zuid

  Het noorden wint van het zuiden omdat het noorden meer wapens en meer inwoners hadden ,
 • Europese rivaliteit

  In Azië waren het vooral de Engelsen , Fransen en de Nederlanderds die koloniën probeerden te veroveren om specerije te kunnen krijgen
 • Gevolgen van het imperialisme

  Afrika werd gezien als wingewest en moest gewassen verbouwen voor de Europese markt. De Europeanen namen het bestuur in de koloniën over en de inheemse vorsten hadden vaak weinig in te brengen .De Europeanen vonden de Afrikaanse cultuur heidens en barbaars en vernietigd moest worden . Veel Afrikanen werden gedwongen het christendom en de gewoontes van de Europese culturen over te nemen
 • Concurentie om koloniën

  Vanaf 1880 barste het imperialistissche gevecht om Afrika los.
 • Nederland probeert heel Indonesië te onderwerpen .

  Als snel wilde de Nederlanders een groter stuk en probeerden heel Indonesië te onderwerpen maar ze hadden veel tegenstand van de bevolking .
 • Begin Industriële samenleving

  In de loop van de 19e eeuw begon de industriële samenleving
 • De overheid maakte propoganda

  De overheid van Nederland maakte propoganda om nationalisme op te wekken zodat mensen zich konden