tijdbalk periode 6, 1800 tot 1900.

 • Period: to

  1800 - 1900

 • Afrika

  tot 1800 was er wijnig over Afrika bekend, Afrika was een witte plek op de kaart. Vanaf 1800 groeide de Europese belangstelling naar Afrika. Er werden expedities naar Afrika ondernomen, die vaak door de overheid of een wetenschappelijk genootschap gefacineerd werden.
 • Landbouwstedelijke samenleving.

  Nederland is een landbouwstedelijke samenleving.
 • De Jan Saliegeest

  Rond 1810 dwaalde de Jan Saliegeest door Nederland. Jan Salie was de hoofdpersoon uit een bekend toneelstuk en het prototype van een Nederlander zonder fut en energie.
 • Nieuwe grondwet.

  In december 1813 benoemde Willem de 1e een commissie die een nieuwe grondwet zou ontwerpen. in 1814 werd deze nieuwe grondwet ingevoerd. Met deze grondwet was Nederland een rechtstaat: een land waarin iedereen, burgers en overheid, zich aan de wet moesten houden. De koning heeft veel macht over Nederland.
 • Koning Willem de 1e.

  Koning Willem de 1e.
  in 1815 nam Willem de 1e de titel als Koning der Nederlanden aan, hierdoor hoopten de Nederlanders na 20 jaar van onrust, oorlog en armoede op meer rust en stabiliteit in het land.
 • Samenvoeging Nederland, België en Luxemburg.

  Nadat Napoleon was verslagen, kwamen de leiders van de Europese staten in 1815 samen om te overleggen over de toekomst. Om ervoor te dat Frankrijk nooit weer zo'n machtig rijk zou worden, besloten ze dat er aan de noordgrens van Frankrijk een sterke staat moest komen, daarom voegden ze Nederland, België en Luxemburg samen.
 • De Belgen komen in opstand.

  De Belgen vonden de samenvoeging van Nederland, België en Luxemburg nooit een goed idee, door de verschillen.
  1. De taal
  2. De economie
  3. Het geloof, Katholiek.
  4. Kiesrecht.
  in 1830 kwamen ze in opstand, Koning Willem 1 reageerde snel, maar verloor zijn macht over België. in 1831 versloegen de Belgen de Nederlanders. Koning Willem 1 erkende België pas in 1839.
 • Cultureel stelsel word ingevoerd

  In de 17e en 18e eeuw stichtten de Nederlanders handelsposten in Indoniesië. De invloed van de Hollanders op het bestuur van deze gebieden bleef achter en beperkt. In de 19e eeuw veranderde dat: Indonesië moest een gewest worden. Om dat te berreiken werd het cultuurstelsel ingevoerd. De inheemse boeren meosten eenfijvde deel van hun grond exportproducten voor de Nederlanders verbouwen. Daarnaast moesten ze ook veel belasting betalen.
 • Kinderwetje van Van Houten.

 • Grondwet wijziging.

 • Darwin publiceerde zijn boek ‘’oorsprong der soorten''

  Darwin publiceerde zijn boek ‘’oorsprong der soorten, in dat boek stond beschreven hoe dieren zich ontwikkelde. Mensen leken volgens Darwin vroeger op apen.
 • Burgeroorlog, Noord VS Amerika.

  De noordelijke staten haddenandere belangen dan de zuidelijke staten. De tegenstellingen verscherpten in de loop van de 19e eeuw en leiden in 1861 tot de Amerikaanse Burgeroorlog. De Oorzaken: economie, politiek en slavernij. Het was de eerste moderne oorlog, hij duurde van 1861 tot1865. Noord won en de oorlog bevorderede eenheidsgevoel onder de Amerikanen.
 • Bismarc zorgde voor de Duitse eenwording.

  Bismarc zorgde voor de Duitse eenwording, hij deed dit door 3 oorlogen te voeren,
  - Eerst tegen Denemarken.
  - Vervolgens tegen Oostenrijk.
  - En daarna tegen Frankrijk.
 • Het imperialistische gevecht om Afrika begon.

  Vanaf 1880 barstte het imperialistische gevecht op Afrika los. Net als Azië zochten de Europese landen naar grondstoffen, afzetgebieden, meer aanzien en meer macht. Vooral Frankrijk en Engeland liepen elkaar ik de weg, Engeland wilde het deel van Noord naar Zuid en Frankrijk wilde het deel van west naar oost. De gevolgen van het imperialisme voor Afrika was te verdelen in 3 groepen.
  - gevolgen op economisch gebied
  - de investeringen die Europa deed
  - Verzet werd met harde hand onderdrukt.
 • Industriële samenleving.

  Nederland is veranderd in een Industriële samenleving.