H5&H6 geschiedenis

By 130225
 • Period: to

  .

 • Donker Afrika

  Afrika was tot 1800 een onbekend land in Europa. Vanaf 1800 groeide de Europese belangstelling voor andere en exotische landen.Er werden door de overheid en wetenschap gefinancierde expidties ondernomen.De expedities gingen vaak samen met het verspreiden van het Christendom. Europese regeringen stuurden avonturiers, zendelingen en ambtenaren naar Afrika.
 • Een eeuw vol verandering

  Rond 1810 leek de Nederlandse handelsgeest ingedut te zijn en de economie liep heel ver achter op andere West-Europese landen. Maar met de komst van Koning Willem I veranderde het, Willem I voerde in 1814 een nieuwe grondwet in. Met deze grondwet was Nederland een rechtsstaat: een land waarin iedereen, burgers en overheid, zich aan de wet moest houden. Maar de macht van de koning nam sterk af in 1848 met de grondwetswijziging.
 • Invoering grondwet

  Willem I voerde in 1814 een nieuwe grondwet in. Met deze grondwet was Nederland een rechtsstaat: een land waarin iedereen, burgers en overheid, zich aan de wet moest houden.
 • Nederland als eenheidsstaat

  In 1815 kwamen de leiders van de Europese staten bij elkaar, ze wilden ervoor zorgen dat Frankrijk nooit meer zo'n machtige rjk zou worden. Dus ze besloten om Nederland,België en Luxemburg samen te voegen. De belgen hadden er veel moeite mee, de verschillen waren heel groot. Dat leidde uiteindelijk tot de Belgische opstand.
 • Indonesië

  In de 17e en 18e eeuw stichtten de Nederlanders handelsposten in Indonesië. De invloed van de Hollanders op het bestuur bleef toch beperkt. In de 19e veranderde dat: Indonesië moest een wingewest worden, daarom werd er in 1830 een cultuurstelsel ingevoerd.
 • Opstand België

  In 1830 was de maat vol en kwamen de belgen in opstand tegen Nederland.
 • Cultuurstelsel

  In 1830 werd er een cultuurstelsel ingevoerd .De inheemse boeren moesten op eenvijfde deel van hun grond exportproducten voor de Nederlanders verbouwen.
 • Onafhankelijkheid België

  De Belgen verklaarden zich in 1831 onafhankelijk. Belgë verklaarde zichzelf onafhankelijk mede door het groeiende gevoel voor nationalisme.
 • Grondwetwswijzing

  Maar de macht van de koning nam sterk af in 1848 met de grondwetswijziging. De minister kregen meer macht
 • Eigen volk eerst

  In 1859 publiceerde de onderzoeker Darwin zijn Oorsprong der soorten. Daar in stond dat alleen de slimste en sterkste dieren zich tot mensen ontwikkelen. Europeanen gebruikten deze theorie om aan te geven waarom het ene ras beter was dan de andere. Daardoor waren nationalisten vaak patriottistisch. Nationalisten zorgden voor natievorming.
 • De Amerikaanse smeltkroes

  In 1776 werd de Declaration of Independece getekend, waardoor de Amerikanen onafhankelijk werden, Het land werd een federaal georganiseerde staat. Veel Amerikaanse pioniers trokken naar het Westen, ze gingen onder ander daar naar toe op zoek naar goud,avontuur of om uit de handen van justitie te blijven. De oppervlakte en het aantal inwoners van de VS groeide snel in de 19e eeuw.
 • Einheidsstaat Italië

  Italië was in het begin van de 19e eeuw geen eenheid. In 1831 richtte Mazzini de vereniging Jong Italië op. Zij probeerden de italianen tot een revolutie aan te zetten zodat het een eenheid werd, maar het verliep zonder succes. De ideeën van Mazzini wakkerde nationalischtische gevoelens wel aan. Het waren de koning Victor Emanuel II en Cavour zijn premier die Italië een eenheidsstaat maakten. Cavour handhaafde dezelfde methode door middel van oorlog en grondgebeid verovering.
 • Amerikaanse burgeroorlog

  De noordelijke staten hadden andere belangen dan de zuidelijke staten. Dat leidde in 1861 tot de Amerikaanse Burgeroorlog. Deze oorlog was de eerste moderne oorlog met loopgraven, mijnen,telegrafie en gedwongen dienstplicht. Er stierven in totaal 1 miljoen soldaten in de oorlog
 • Ontstaan duitse einheidsstaat

  Tot 1871 leefden duitser in vorstendommen. Een van deze vorstendommen was Pruisen, daar regeerden koning Wilhelm en kanselier Bismarck. Bismarck wilde de macht van Pruisen, dat deed hij door 3 oorlogen te voeren en te winnen. Het grondgebied van Pruisen groeide daardoor. in 1871 na de overwinning op Frankrijk, werd in Versailles het Duitse Keizzerrijk uitgeroepen. Koning Wilhelm werd de keizer van Duitsland.
 • Imperialisme in Azië

  Op strategische punten in Azië stichtten Europeanen handelsposten. Ze lagen meestal aan de kust, omdat ze zo makkelijker te bereiken zijn.In de 19e eeuw veranderde dit bij de overgang van kolonialisme naar imperialisme. Grote delen van Azië en Afrika werden tot Europese koloniën gemaakt. Er waren verschillende redenen voor imperialisme.
 • Imperialiste in Afrika

  De Europese landen zochten net als in Azië naar grondstoffen,afzetgebieden,aanzien en meer macht. Rond 1900 was Afrika verdeeld over Europese machten.Frankrijk bezat koloniën in Noord en West-Afrika, Groot-Britannië in Zuid en Oost-Afrika en Duitsland bezat Namibië,Kameroen,Tanzania en Togo.
 • Gevolgen imperialisme Afrika

  De gevolgen van het imperialisme voor Afrika kun je in 3 groepen delen. De 1e groep is problemen op het economische gebied. De 2e groep is problemen op politiek terrein. 3e groep is problemen op cultureel gebied