geschiedenis periode 6

By mjmandy
 • Jan Salie geest

  Jan Salie was de hoofdpersoon uit een bekend toneelstuk en het prototype van een Nederlander zonder puf en energie.
 • Nieuwe grondwet

  in 1813 benoemde Willem I ddn commissie die een nieuwe grondwet zou ontwerpen. In 1814 werd deze nieuwe grondwet ingevoerd. Met deze grondwet was Nederland een rechtsstaat; een land waarin iedereen, burgers en overheid, zich aan de wet moesten houden.
 • Einde aan de armoede

  Willen I was geïnteresseerd in de economie en finacïele zaken. Hij wilde een einde maken aan de armoede in Nederland en vond dat er geïnvesteerd moet worden in de economie. Daarom richte hij de Nederlandse handelsmaatschappij, de Nederlandse Bank en de Algemene Maatschappij ter bevordering van de Volksvlijt op. Ook investeerde hij in kanalen, verharde wegen en spoorlijnen die handel zouden bevorderen
 • Willem I wordt weer koning

  Koning Willem I werd weer koning. Toen Willen de titel 'koning der Nederlanden' aannam, hoopten de Nederlanders na twintig jaar onrust, oorlog en armoede op meer rust en stabiliteit in het land.
 • koninkrijk der Nederlanden

  nadat Napoleon was verslagen, kwamen de leiders van de Europese staten in 1815 samen in Wenen om te overleggen over de toekomst. Om ervoor te zorgen dat Frankrijk nooit weer zo'n machtig rijk zou worden, besloten zij dat er aan de noordgrens van Frankrijk een sterke staat moest komen.Nederland, België en Luxemburg werden samengevoegd in het Koninkrijk der Nederlanden
 • Period: to

  Koninkrijk der Nederlanden: Nederland, België en Luzemburg

 • Verschillen

  de verschillen tussen het Noorden (Nederland) en het Zuiden (België) waren vanaf het begin al groot en leidden uiteindelijk tot de Belgische Opstand. De verschillen waren, geloof, taal, economie en politiek.
 • De Belgische opstand

  in 1830 was de maat vol en kwamen de Belgen in opstad. Het sein hiervoor werd gegeven in Brussel.In de stad wersde opera 'La muette de Portici'van d'Aubert opgevoerd. In het stuk kwam een opstand voor en de bezoekers raakten hierdoor opgewonden dat ze na de voorstelling de straat opgingen en andere mensen ook opjutten. Al snel was de bevolking niet meer te stoppen
 • invoering van het cultuurstelsel

  in de 17e en 18e eeuw stichtten de Nederlanders handelposten in Indonesië. De invloed van de Hollanders op het bestuur van deze gebieden bleef echter beperkt. In de 19e eeuw veranderde dat: Indonesië moest een wingewest worden. Om dat te bereiken werd het cultuurstelsel ingevoerd.
 • Nederland was verslagen

  In de tiendaagse Veldtocht in 1831 versloegen de Belgen de Nederlanders en werd Leopold de nieuwe Belgische koning.
 • Vereniging Jong Italië

  De italiaan Mazzini richtte in 1831 de vereniging Jong Italië op. Deze nationalistische vereniging probeerde de Italianen tot een revolutie aan te zetten, zodat het land verenigd zou worden.
 • Willem I erkende

  Willem I weigerde zijn nederlaag toe te geven en erkende België pas in 1839
 • Er kwamen sociale wetten

  De macht van de koning nam na de grondwetswijzeging van 1848 sterk af,en de invloed van het parlement groeiden. Er kwamen socialen wetten, zoals het Kinderwetje van Van Houten, waardoor de positie van de arbeiders verbeterde. Daarnaast kwam er gratis onderwijs en wetgeving op het gebied van veiligheid. de leerplicht werd ingesteld en ouders konden kinderbijslag krijgen. Ook werd het kiesrecht uitgebreid, zodat meer mensen invloed hadden op het bestuur van het land kregen.
 • Period: to

  Amerikaanse burgeroorlog

 • Period: to

  oorlog tussen Pruis en Frankrijk

  Bismarck was een conservatieve grootgrondbezitter die de macht van Pruisen wilde vergroten. Hij deed dit door drie oorlogen te voeren: eerst tegen Denemarken, vervolgens tegen Oostenrijk en in 1870 - 1871 tegen Frankrijk.
 • Duitse Keizerijk werd uitgeroepen

  Het grondgebied van de Pruisen groeiden door deze oorlogen. Bovendien dwong Bismark ook de Zuid- Duitse staten zich aan te sluiten bij de Pruisen. In 1871, na de overwinning van Frankrijk, werd in het paleis van Versailles het Duitse keizerrijk uitgeroepen.
 • Period: to

  modern imperialisme

 • Imperialistische gevecht om Afrika barste los

  Net als Azië zochten de Europese landen naar grondstoffen, afzetgebieden, meer aanzien en meer macht.
 • industrïele revolutie

  In de loop van de 19e eeuw veranderde er veel: rond 1900 was Nederland een industrïele samenleving geworden waarin de mensen met de trein van stad naar stad reisden.