En eeuw vol verandering

By Jacklin
 • Period: to

  Een eeuw vol veranderingen

 • Nederland is een landbouwstedelijke samenleving

  Toen nederland een landbouwstedelijke samenleving had handelde ze nog veel en deed bijna iedereen aan landbouw.
  Ook waren er niet echt goede omstandigheden voor de mensen.
 • Jan Saliegeest

  Jan Salie is een personificatie van de trage 19e-eeuwse, Nederlandse geest zoals beschreven door Potgieter in zijn korte verhaal Jan, Jannetje en hun jongste kind.
  In dit verhaal beschrijft Potgieter aan de hand van een allegorie de geschiedenis van de Nederlanden, waarbij de ouders (Jan en Jannetje) staan voor het verleden (de Nederlandse Gouden Eeuw), waarop hun kind Jan Salie een lamlendige invloed uitoefent tot het moment waarop de familie met Jan
 • Macht van de koning groot

  De koning bepaalde alles en en de ministers spraken niet tegen .
 • De eerste koning van Nederland, koning Willem I

  Hij was ook Hertog van Luxemburg
 • Willem II word koning

 • Einde van de starre houding van koning koning Willem II

  In 1848 braken er in Parijs, Wenen en in Berlijn opstanden uit, waarbij radicale liberalen de macht grepen. Dit sloeg in als een bom bij koning Willem II, uit angst voor een soortgelijke opstand in Nederland bestloot hij snel te handelen en gaf hij een groep liberalen de opdracht voor een grondwetsherziening.
 • Burgeroorlog

  Oorzaken: Economisch
  Politiek
  Slavernij
 • Proletariers

  'Proletariers aller landen, verenigt u. Laat de heersende klasse sidderen en gooi uw ketenen af'
 • Kinderwetje van houten

  Een kamerlid, Van Houten, vond dat de wantoestanden van de kinderen moesten stoppen, daarom stelde hij een kinderwet voor.
  Deze wet verbood loonarbeid voor kinderen onder de 12 met uitzondering thuis en op het veld. Kinderen moesten naar school.
 • Abraham Kuyper

  Abraham Kuyper richtte in 1979 de Anti-Revolutionaire Partij op. Dit was de eerste georganiseerde partij van Nederland. Na een ruzie in deze partij scheidde een kleine groep protestanten zich af en richtten een paar nieuwe partij op, de CHU.
 • Industriele samenleving

  Nederland werd aan het einde van de 19e eeuw een industriele samenleving. En nam de macht van de koning af.
 • Socialist Domela werd opgepakt

  Domela werd opgepakt omdat hij de koning zou hebben beledigd, Ondanks hij eigenlijk een minister was werd hij als echte misdadiger behandeld. Toen hij weer terug mocht in de Tweede Kamer praatte niemand tegen hem, terwijl hij door het volk gezien werd als held omdat hij opkwam voor ' de arme arbeider '
 • Schoolstrijd

  Een van de doelen van de Protestanten en katholieken samenwerkten was de emancipatie van het onderwijs.
  Sinds de Franse tijd bestonden er in Nederland staatsscholen, waar kinderen van elk geloof hetzelfde onderwijs kregen. Zowel de katholieken als protestanten wilden hun eigen school oprichten, maar kregen hier geen geld voor omdat de liberale meerderheid van de Tweede kamer alleen algeme staatsscholen wilde subsidieren.