1800 - 1900

 • Declaration of Independence

  In 1776 tekenden de dertien Engelse koloniën in Noord-Amerika de 'Declaration of Independence'. Hiermee verklaarde ze zich onafhankelijk.
 • Ontdekkingreizen Afrika

  Vanaf 1800 werden er expedities door ontdekkingsreizigers en zendelingen georganiseerd om het Afrikaanse continent te verkennen.
 • Period: to

  1800 - 1900

 • Grondwet

  In 1813 benoemde Willem I een commissie die een nieuwe grondwet zou ontwerpen In 1814 werd deze nieuwe grondwet ingevoerd. Met deze grondwet was Nederlad een rechtsstaat: een land waarin iedereen zich aan de wet moest houden.
 • Ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden

  In deze periode vormden België en Nederland één staat onder leiding van koning Willem I.
 • België, nederland en Luxemburg worden samengevoegd

  Om ervoor te zorgen dat Frankrijk nooit weer zo groot zou worden, besloten de leiders van Europese staten dat België, Nederland en Luxemburg samengevoegd moesten worden tot het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Oprichting Nederlandse Handelsmaatschappij

  De Nederlandse Handelsmaatschappij werd op initiatief van koning Willem I in Den Haag opgericht op dinsdag 9 maart 1824. Als feitelijke datum van oprichting kan worden genomen de 29ste maart 1824, de dag waarop het Koninklijk Besluit tot oprichting werd vastgesteld.
 • De Belgische opstand

  De Belgen waren bang dat Nederland economisch voor problemen zouden zorgen, waardoor hun welvaart zou afnemen. In 1830 was België het zat en kwamen de Belgen in opstand. De Belgen waren sterker en verklaarden zich onafhankelijk.
 • Cultuurstelsel

  De invloed van de Hollanders op het bestuur van gebieden als Indonesië was beperkt. In de 19e eeuw veranderde dat. Indonesië moest een wingewest worden. Om dat te bereiken werd in 1830 het cultuurstelsel ingevoerd. Dat betekende dat de inheemse boeren eenvijfde van hun grond exportproducten voor de Nederlanders moesten bouwen.
 • Tiendaagse veldtocht

  In de Tiendaagse Veldtocht versloegen de Belgen de nederlanders en werd Leopols van Saksen de nieuwe Belgische koning. Willem I weigerde zijn nederlaag toe te geven en erkende België pas in 1839.
 • Jong Italië

  De Italiaan Mazzini richtte in 1831 de vereniging Jong Italië op. Jong Italië probeerde Italië tot een revolutie aan te zetten, zodat het land verenigd zou worden .
 • Grondwetwijziging

  De macht van de koning nam na de grondwetwijziging in 1848 sterk af, en de macht en invloed van van het parlement en de regering groeide.Er kwamen wetten waardoor de positie van arbeiders verbeterde en er kwam gratis onderwijs.
 • Evolutietheorie

  In 1859 publiceerde Darwin zijn boek, 'Oorsprong der soorten'. In dit boek beschreef hij hoe dieren zich ontwikkelden. Het idee van Darwin werd ook gebruikt door nationalisten. Sommige mensen vonden zch meer ontwikkerd dan anderen. Daarom waren nationalisten vaak erg patriottistisch.
 • Period: to

  Amerikaanse burgeroorlog

  Toen Abraham Lincoln als Amerikaanse president gekozen werd, stapten sommige mensen naar de federatie en ze vormden de Geconfedereerde staten van Amerika. Dat was het begin van de Amerikaanse burgeroorlog.
 • Geconfedereerde staten van Amerika

  Toen Abraham Lincoln president van de Verenigde Staten werd, stapten sommige staten uit de federatie. Samen vormden ze de Geconfedereerde staten van Amerika.
 • Amerikaanse burgeroorlog

  De Geconfereerde Staten van Amerika waren het begin van de Amerikaanse burgeroorlog. Dit was de eerste moderne oorlog met loopgrafen, mijnen, telegrafie en gedwongen dienstplicht. Het Nooren won, omdat het leger van het Noorden veel groter was en omdat het Noorden meer transportmiddelen, industrie en vloot hadden.
 • Atjeh - oorlog

  In de 19e eeuw probeerde de overheid heel Indonesië onder Nederlands bestuur te krijgen. Nederland ondervond hierbij veel tegenstand van de bevolking, zoals de Atjeh - oorlogen die van 1873 tot 1903 duurden.
 • Modern imperialisme

  In 1885 maakten Europese regeringsleiders in Berlijn afspraken over de 'verdeling' van Afrika. Dit moderne imperialsime had te maken met de industrialisatie in Europa. Koloniën leverden grondstoffen voor de industrie. De koloniën waren afzetgebied voor de industriële producten