Wi110118 ff chinaus 01

The Cold War 1945-91

 • Årsaker som skapte den kalde krigen.

  Den kalde krigen oppsto etter 2. verdenskrig. Østblokk- og vestblokklandene hadde forskjellig ideologi, styresett og økonomisk system. Derfor ville de påvirke verden på sin egen måte. I tillegg ble de nye okkupasjonsmaktene uenige om fremtiden til Tyskland. Dette førte til uro og frykt mellom disse maktene. https://historienet.no/krig/den-kalde-krigen/den-kalde-krigen-tidslinje
 • Trumandoktrinen og Marshallplanen. https://snl.no/Trumandoktrinen | https://snl.no/Marshallplanen

  Trumandoktrinen var en erklæring hvor president Harry S. Truman fastslo at USA måtte støtte alle frie nasjoner mot kommunistisk innflytelse. Han gav militær og økonomisk støtte. Marshallplanen ble lansert av USA's utenriksminister George C. Marshall hvor han tilbød alle europeiske land, også Sovjetunionen, hjelp til gjenreisningen etter krigen. På en betingelse, at alle hadde markedsøkonomi. Dermed gav USA økonomisk støtte til landene som ble mest rammet. Sovjet ønsket ikke dette.
 • NATO

  NATO
  Nato (North Atlantic Treaty Organization) er en forsvarsorganisasjon for land i for land i Europa og Nord-Amerika. Opprettet på starten av krigen, som et forsvar mot Sovjetunion/Øst-blokklandene. https://snl.no/NATO
 • Kalde krigen blir global. (Korea kirgen)

  Krigen brøt ut 25. juni 1950 da Nord-Korea angrep Sør-Korea. Det viser seg at Stalin oppfordret den nordkoreanske lederen Kim Il Sung till angrepet for å gjennomføre koreansk samling. Minst to millioner blant sivilbefolkningen, opptil 1,5 millioner nordkoreanske militære, 400 000 sørkoreanske militære og 30 000 amerikanere døde. https://snl.no/Koreakrigen
 • Warszawapakten

  Warszawapakten
  Warszawapakten var en forsvarsorganisasjon/allianse mellom Sovjetunionen og de kommunistiske landene i Øst-Europa. Alliansen gjaldt under den kalde krigen.
  Grunnlag: traktat om vennskap, samarbeid og gjensidig bistand.
  Undertegnet 14. mai 1955 i Warszawa.
  Warszawapakten ble formelt oppløst 1. juli 1991. https://snl.no/Warszawapakten
 • Berlinmuren.

  Berlinmuren er muren som skilte Øst- og Vest Tyskland fra 13.august 1961 til november 1991. Muren i Berlin ble bygd av de østtyske myndighetene for å stanse den store flyktningstrømmen mot vest. Muren ble voktet av soldater fra DDRs hær. De hadde som ordre å skyte alle som forsøkte å dra over til Vest-Tyskland ulovelig.
 • Cuba-krisen

  Cuba-krisen
  Cuba-krisen er en konfrontasjon mellom stormaktene USA og Sovjetunionen. I oktober 1962 viste fotografier at Sovjet var i ferd med å lage baser rettet for mellomdistanse- og langdistanseraketter med kjernefysiske sprenghoder på Cuba.
  Kennedy beordret en blokade av skipstraffiken, for å hindre sovjet. Oktober kom Sovjetunionen med en offisiell erklæring om at rakettanleggene skulle nedlegges og rakettene og utstyret sendes tilbake til Sovjetunionen. https://snl.no/Cubakrisen
 • Årsaker til slutten. https://snl.no/Den_kalde_krigen

  I 1985 ble Mikhail Gorbatsjov sovjetisk partisjef og innledet en ambisiøs reformpolitikk, kjennetegnet ved begrepene glasnost («åpenhet») og perestrojka («omstrukturering»). Dette startet en serie avtaler, der noe som heter INF-avtalen fra 1987 var den første nedrustningsavtalen mellom supermaktene. Han holdt en tale i FN desember 1988 hvor han sa at Bresjnevdoktrinen ikke lenger gjaldt. Som da bidro til opprør mot kommunistpartiets makt i Øst Europa, som skapte en ''snøball''.