tema 6: Danmark bliver demokratisk

 • statsbankerotten

 • Napoleon nederlag ved slaget i Waterloo

 • Period: to

  Dansk økonomiske krise

 • Enevælden blev væltet

  Grundloven blev indført under ( og pga.) borgerkrigen 1848-1850 mellem den danske konges danske og tyske undersåtter. Da de nationalliberale får magten i Danmark, starter slesvig-holstenerne (støttet af den stærkeste tyske stat, Preussen) et oprør mod Danmark → Treårskrigen 1848-1850
 • Period: to

  treårskrigen 1848-50

 • Grundlovgivende forsamling

 • Frederik 7. underskrev Danmarks grundlov

 • ændring af grundloven

  Indskrænket grundloven (folkeret).
 • systemskiftet

 • 1915-grundloven

  • Den privilegerede stemmeret til Landstinget blev afskaffet.
  • Kvinder og tjenestefolk fik stemmeret. -Valgretsalderen til Folketinget blev sat ned fra 30 til 25 år. -Valgretsalderen til Landstinget blev sat op fra 30 til 35 år. -Det blev gjort vanskeligere at ændre grundloven. Pointe: Med grundloven i 1915 var Danmark blevet demokratisk.
 • Danmarks kommunistiske parti blev dannet

 • påskekrisen

 • grundloven