SOMOS A REVOLUCIÓN 2

 • Liberalismo

  Liberalismo
  O liberalismo é unha filosofía política que defende a liberdade individual, a igualdade #ante a lei, a separación de poderes e a tolerancia no marco do Estado de dereito.
  Xurdiu cara o século XVII en oposición ao absolutismo.
 • Adam Smith

  Adam Smith
  Foi un economista e filósofo escocés, considerado un dos maiores expoñentes da economía clásica e da filosofía da economía.
 • Maximilien Robespierre

  Maximilien Robespierre
  Abogado, escritor, orador e político francés. Foi un dos máis prominentes líderes da Revolución francesa, deputado, presidente da Convención Nacional en dúas ocasións, xefe indiscutible da facción máis radical dos jacobinos e membro do Comité de Salvación Pública.
 • Revolución Industrial

  Revolución Industrial
  proceso iniciado en Inglaterra (agricultura, gandería, produción artesanal -> Produción industrial e mecanización), aceleración da urbanización.
 • Napoleón

  Napoleón
  Foi un militar e estadista francés, xeneral republicano durante a Revolución francesa e o Directorio, e artífice do golpe de estado do 18 de brumario que o converteu en primeiro cónsul da República o 11 de novembro de 1799.
 • Metternich

  Metternich
  Foi un político, estadista e diplomático austríaco, que serviu durante vinte e sete anos como ministro de Asuntos Exteriores do Imperio austriaco, ademais de exercer en simultáneo como cancillerdesde 1821, foi archienemigo de Napoleón I.
 • Independencia E.E.U.U.

  Independencia E.E.U.U.
  Chámase Independencia dos Estados Unidos ao proceso polo cal as trece colonias atlánticas de América do Norte separáronse do Imperio británico, na segunda metade do século XVIII.
  O conflito entre a Coroa británica e as súas colonias norteamericanas iniciouse en 1775, ao finalizar a guerra dos 7 Anos. Para financiar os gastos provocados pola guerra, a Coroa adoptou un conxunto de medidas que afectaron os intereses das trece colonias.
 • Revolución Francesa

  Revolución Francesa
  Foi un conflito social e político, con diversos períodos de violencia, que convulsionou Francia e a outras nacións de Europa.
  Representou o fin dun mundo, o que logo se chamaría Antigo Réxime, e o inicio doutro, unha época moderna que en certo xeito segue sendo a actual.
 • Anarquismo

  Anarquismo
  Coñécese como anarquismo a un sistema filosófico e unha teoría política que corresponde á ausencia do goberno.
  Xorde como proposta do filósofo e político inglés William Godwin.
 • Imperio Napoleónico

  Imperio Napoleónico
  O Imperio Napoleónico causo un gran impacto na historia xa que comezou ao finalizar a revolución francesa xa que foi un fracaso da republica constitucional. O imperio napoleónico comezou a principios de 1800 en Francia co obxectivo de facer aquel país cada vez máis poderoso.
 • Congreso de Viena; Sistema de Restauración

  Congreso de Viena; Sistema de Restauración
  Serie de reunións diplomáticas na cidade de Viena entre poténcialas vencedoras de Napoleón Bonaparte.
  A restauración europea considérase unha loita contra ideoloxía que provocou a caída do antigo réxime e contra o ordenamento político imposto por Napoleón Bonaparte en Europa.
 • Bismarck

  Bismarck
  Foi un estadista e político alemán, artífice da unificación alemá e unha das figuras crave das relacións internacionais durante a segunda metade do século XIX.
 • Revolución Burguesa

  Revolución Burguesa
  Foi a primeira das chamadas ondas ou ciclos revolucionarios que sacudiron Europa con posterioridade ás guerras napoleónicas.
 • Víctor Manuel II

  Víctor Manuel II
  Foi o último rei do Reino de Sardeña e o primeiro rei de Italia. Fillo primoxénito de Carlos Alberto I, Rey de Sardeña e de María Teresa de Austria, Princesa de Toscana.
 • Nacionalismo

  Nacionalismo
  O nacionalismo é unha ideoloxía e un movemento sociopolítico que se basea nun nivel superior de conciencia e identificación coa realidade e a historia dunha nación.
  Fundamenta as súas ideas na crenza de que existen certas características comúns a unha comunidade nacional ou supranacional,
 • Revolución Burguesa

  Revolución Burguesa
  Foi un proceso revolucionario que comezou en París, Francia, coa denominada Revolución de Julio ou as Tres Gloriosas xornadas revolucionarias de París que levaron ao trono a Luís Felipe I de Francia e abriron o período coñecido como Monarquía de Julio.
 • Industrialización

  Industrialización
  A industrialización refírese á produción de bens en grandes proporcións e tamén alude ao proceso mediante o cal unha sociedade ou Estado pasa dunha economía agrícola a unha economía industrializada.
  Xérase nun sector en específico e fundaméntase no desenvolvemento de maquinarias, técnicas e procesos de traballo co fin de producir máis en menos tempo.
 • Revolución Burguesa

  Revolución Burguesa
  Foi a terceira onda do máis amplo ciclo revolucionario da primeira metade do século XIX, as revolucións de 1848 caracterizáronse pola importancia das manifestacións de carácter nacionalista e polo inicio das primeiras mostras organizadas do movemento obreiro.
 • Sindicalismo

  Sindicalismo
  É o movemento e o sistema que permite a representación dos obreiros a través dunha institución coñecida como sindicato (organización que reúne aos traballadores para a defensa dos seus intereses).
  Aspira a optimizar a situación dos traballadores no mercado laboral.
 • Socialismo

  Socialismo
  O socialismo é unha doutrina sociopolítica e económica baseada na propiedade e a administración colectiva dos medios de produción co fin de alcanzar unha distribución máis equitativa da riqueza.
  Un dos principais piares do socialismo é alcanzar unha sociedade xusta.
 • Capitalismo

  Capitalismo
  O capitalismo é un sistema económico que se basea na propiedade privada dos medios de produción e o uso do capital como fonte de riqueza.
  Os principais elementos do capitalismo son o capital e o traballo. Para articular ambos, o capitalismo propón producir bens e servizos, e comercialos para extraer ganancias.