Segle XIX Espanyol

 • Period: to

  Regnat de Carles IV a Espanya

  Va estar marcat per l’esclat de la Revolució francesa i les seves conseqüències així com per ser una època de crisi generalitzada per a la societat espanyola.
 • Period: to

  Revolució Francesa

  Es considera el model de revolució política de la seva època i va suposar la conquesta del poder per la burgesia i el desplaçament de l'aristocràcia i el clergat.
 • Tractat de Fontainebleau

  Tractat de Fontainebleau
  Tractat firmat entre el Regne d'Espanya i el primer imperi Francès per repartir-se Portugal
 • Batalla de Bailèn

  Batalla de Bailèn
  Va ser la primera derrota de l'exercit napoleònic
 • Motí d'Aranjuez

  Motí d'Aranjuez
  Va ser una revolta popular que va comptar amb el suport de Ferran VII
 • Setge de Girona

  Setge de Girona
  El primer atac que va patir Girona
 • Guerrilles

  Consistien en accions aïllades en què el factor sorpresa tenia un paper molt important
 • Setges

  És l'acció militar que consisteix a envoltar amb gent armada un lloc per combatre'l, privar-lo de comunicacions i apoderar-se'n
 • Alçament de Madrid

  Alçament de Madrid
  Madrid es va alçar contra les tropes franceses
 • Period: to

  Regnat de Josep I a Espanya

  Josep es va convertir en rei d'Espanya per desig del seu germà. Pressionat per Napoleó i sense massa suports, el govern de Josep I va ser positiu, però rebutjat per la majoria.
 • La Constitució de 1812

  La Constitució de 1812
  Van aprovar una de les constitucions més liberals i avançades, per l'època, de la historia d'Espanya
 • Batalla de Vitòria

  Batalla de Vitòria
  La victòria aliada fer que les tropes franceses es retiressin d'Espanya (amb l'excepció de Catalunya) i va forçar Napoleó a tornar la corona del país a Ferran VII, finalitzant així la Guerra del Francès.