Spain province

Espanya

 • Antonio Ricardos

   Antonio Ricardos
  va ocupar la Catalunya Nord. Més tard, però, les tropes franceses van derrotar les espanyoles al Voló (1795) i van amenaçar d'ocupar l'Empordà.
 • La Guerra Gran

 • La pau de Basilea

  La pau de Basilea
  va posar fi a la guerra i va deixar les fronteres on eren abans de 1793.
 • Tractat de Fontainebleau

  El rei Carles IV i Napoleó van signar el tractat de Fontainebleau, pel qual la monarquia espanyola autoritzava els exèrcits francesos a penetrar a la Península per ocupar Portugal.
 • Guerra de la Independència

  es va produir a Madrid un alçament popular que va ser enèrgicament reprimit. A partir d'aleshores, la resistència es va estendre arreu del país i va significar l'inici de la guerra.
 • Derrota de l'exèrcit francès

  L'exèrcit espanyol va derrotar l'exèrcit francès prop de la ciutat andalusa de Bailèn.
 • La guerra del Francès

  els espanyols van combatre per expulsar l'exèrcit francès que havia entrat a la península Ibèrica.
 • El procés d'independència de les colònies espanyoles a Amèrica

  Aquest procés el van dirigir criolls, com Simón Bolívar, el Libertador, i José de San Martín.
 • José de San Martín

  va proclamar a Buenos Aires la independència d'Argentina.
 • Províncies Unides de Veneçuela

  van ser de les primeres colònies espanyoles a proclamar la independència.
 • Batalles d'Arapiles

  l'exèrcit espanyol, amb l'ajut decisiu dels anglesos, derrotés els exèrcits ocupants en les batalles d'Arapiles.
 • Les Corts de Cadis

  van aprovar una constitució liberal que proclamava una sèrie de mesures encaminades a liquidar l'Antic Règim i transformar la monarquia en un estat liberal.
 • Napoleó

  Napoleó va separar Catalunya del territori espanyol per fer-ne un departament o província de França
 • Batalles de Vitòria

  l'exèrcit espanyol, amb l'ajut decisiu dels anglesos, derrotés els exèrcits ocupants en les batalles de Vitòria.
 • Expulsió d'Arapiles i de Vitòria

  l'exèrcit espanyol, amb l'ajut decisiu dels anglesos en les batalles d'Arapiles i de Vitòria van aconseguir expulsar-los.
 • Ferran VII

  el rei desitjat" va tornar de l'exili un cop expulsat el rei intrús José Bonaparte.
 • Bolívar

  va derrotar les forces del virrei i va aconseguir el suport per a continuar amb èxit la lluita contra Espanya.
 • La independència Xile

  La va conduir San Martín.
 • Congrés d'Angostura

  Bolívar va crear la República de la Gran Colòmbia, dividida en tres departaments (Veneçuela, Quito i Nova Granada) amb tres vicepresidents i un president: el mateix Bolívar.
 • Rafael del Riego

  es va produir un pronunciament militar, en defensa dels valors constitucionals.
 • La independència de Perú

  La va conduir San Martín.
 • Mèxic

  es van independitzar
 • Els Cent Mil Fills de Sant Lluís

  van enviar aquest exèrcit d'intervenció, per tal de posar fi al règim constitucional i liberal.
 • La independència de Bolívia

  La va conduir San Martín
 • L'alçament dels Malcontents

   L'alçament dels Malcontents
  es va produir a les zones rurals catalanes en defensa de les institucions de l'Antic Règim i contra les reformes que el liberalisme volia implantar.
 • Constitució de la república de Veneçuela

 • Constitució de la república d'Equador

 • Constitució de la república de Nova Granada

 • Dècada Ominosa

  Ferran VII va tornar a regnar com a monarca absolutista.
 • La revolució burgesa

  es va consolidar la revolució burgesa a l'Estat espanyol
 • la Constitució de 1837

  recollia les principals idees del liberalisme burgès.
 • Bienni Progressista

  els moderats van governar amb autoritat.
 • La Revolució

  va esclatar la Revolució que va posar fi a la monarquia borbònica. La reina va haver d'abandonar el país i es va iniciar una nova etapa de caràcter democràtic: el Sexenni democràtic.
 • La Gloriosa

  La Gloriosa
  va obrir un període de sis anys de domini de les idees democràtiques i progressistes.
 • la Revolució de 1868

  Catalunya era la zona de l'Estat espanyol en què les forces republicanes tenien més influència quan es va produir la Revolució de 1868.
 • La nova constitució

  La nova constitució
  La nova constitució era monàrquica i, per tant, va caldre buscar un nou rei. Va ser escollit Amadeu, de la casa italiana de Savoia, el candidat proposat pel general Prim.
 • La Primera República

  les Corts espanyoles van proclamar la Primera República.
 • La Restauració

  és el període històric que es va iniciar amb la proclamació com a rei d'Espanya d'Alfons XII, fill d'Isabel II.
 • la Restauració borbònica de 1875

  va posar fi a l'experiència progressista del Sexenni democràtic.
 • La Constitució de 1876

  era de caràcter moderat i proclamava la sobirania de les Corts juntament amb el rei.
 • Memorial de Greuges

  Memorial de Greuges
  un grup de polítics catalans va redactar aquest Memorial que va ser presentat al rei, en el qual es recollien les aspiracions polítiques i econòmiques de la burgesia catalana.
 • L'Exposició Universal de Barcelona

  L'Exposició Universal de Barcelona
  al recinte de la Ciutadella de Barcelona, va ser reflex del dinamisme econòmic d'aquest període.
 • la Unió Catalanista

  la Unió Catalanista
  va promoure una assemblea de delegats que van redactar les Bases de Manresa, un projecte d'autonomia per a Catalunya.