Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni sõjad

Timeline created by nafets21
In History
 • Bastille vallutamine

 • Prantsumaa arendamine

  Prantsusmaa oli vaja muuta ühtseks riigiks, kus kõikjal kehtiks täpselt samad seadused. Järgiti põhimõttet, et kõik ametnikud, kohtunikud ja vaimulikud peavad olema valitavad, mitte kuninga poolt ametisse nimetatud. 26. VIII 1789.
 • Inimese ja kodaniku õiguste deklaratsioon

  Suure Prantsuse revolutsiooni poliitiline manifest, mille Asutav Kogu võttis vastu 26. august 1789. Deklaratsioonis on loetletud kodanike looduslikud, võõrandamatud ja pühad õigused. Inimese põhilised õigused on sünnipärased ja universaalsed, s.t kehtivad alati ja kõikjal, sõltumata riigikorrast või seadustest.
 • Vabariigi kuulutamine

 • Jakobiinid

  Kriisiolukorras haarasid võimu kõige radikaalsemate vaadetega revolutsiooni pooldajad ehk jakobiinid
 • Uus valitsus

 • Napoleoni vallutus

 • Napoleoni võim

  Napoleoni võim tõi kaasa poliitilise stabiilsuse ja revolutsiooni saavutuste kindlustamine, aga ka nende ekspordi välisriikidesse agressiivse vallutuspoliitika abil.
 • Saksa-Rooma keisririigi lõpp

  Napoleoni sekkumine Saksamaal viis ligi tuhande-aastase Saksa-Rooma keisririigi lagunemisele. Napoleon kasutas oskuslikult keisririigi sisemisi vastuolusid nii Austria ja Preisimaa kui ka suurte ja väiksemate vürstiriikide vahel
 • Period: to

  Kolmanda koalitsiooni sõda

  Kolmanda koalitsiooni sõda oli Euroopa konflikt aastatel 1803–1806. Sõjas alistasid Prantsusmaa ja selle tütarriigid Napoleon I juhtimisel Austria, Portugali, Venemaa ja teiste liidu. Kolmas koalitsioon ise teostus täielikult aastatel 1804–1805, kui Napoleoni provokatiivsed teod Itaalias ja Saksamaal kannustasid Austriat ja Venemaad ühinema Suurbritanniaga Prantsusmaa vastu.
 • Tsiviilkoodeks

 • Maailmaimpeerium

  Napoleoni eesmärgiks oli maailmaimpeeriumi loomine Prantsuse revolutsiooni ratsionaalsete ja õiglaste põhimõtete alusel. Tesised riigid nägid selles rünnakut oma traditsioonilise korra ja iseseisvuse vastu.
 • Period: to

  Neljanda koalitsiooni sõda

  Neljas koalitsioon Napoleoni Prantsuse keisririigi vastu alistati sõjas aastatel 1806–1807. Koalitsioonipartnerid olid Preisimaa, Venemaa, Saksimaa, Rootsi ja Ühendkuningriik. Paljud koalitsiooni liikmed olid varem võidelnud Prantsusmaa vastu osana Kolmandast koalitsioonist ja vahepealset üldise rahu perioodi ei olnud. Aastal 1806 ühines Preisimaa uuenenud koalitsiooniga, tundes hirmu Prantsuse võimu kasvu üle pärast Austria alistamist ja Prantsuse satelliidi Reini Liidu loomist.
 • Sõjakäik Venemaale

 • Napoeloni häving

 • Keisririigi hukk

  Napoleon oli oma ressursid ära kasutanud sõjas Hispaania ja Venemaa vahel. Samal ajal olid Prantsusmaa vastased õppinud talt nii rahvaarmee ehitamist kui ka lahingutaktikat. Nad mõistsid, et Napoleoni on võimalik ainult hävitada ühiste jõupingutustega. Napoleon sai Leipzigi all toimunud Rahvastelahingus lüüa.