Eix cronologic

ETAPES DE LA HISTÒRIA

 • 50,000 BCE

  Prehistòria

  Prehistòria
  La prehistòria és el període de temps transcorregut entre l’aparició dels primers avantpassats de l’ésser humà a l’Àfrica, fa uns cinc milions d’anys, i la invenció de l’escriptura, fa uns 5.000 anys.
 • 10,000 BCE

  Paleolític

  Paleolític
  El paleolític és la primera etapa de la prehistòria i la més llarga. S’estén des de l’aparició dels primers éssers humans, fa uns cinc milions d’anys, fins a la invenció de l’agricultura i la ramaderia, fa uns 10.000 anys.
 • 10,000 BCE

  Neolític

  Neolític
  Fa uns 10.000 anys, a l’Orient Mitjà, els éssers humans van aprendre a conrear plantes i a domesticar animals, i, com a conseqüència d’això, la seva manera de viure es va transformar.
 • 5000 BCE

  Edat Antigua

  Edat Antigua
  Les primeres formes d’escriptura tenen més de 5.000 anys d’antiguitat i es van trobar a Mesopotàmia. És un fet tan transcendental en l’evolució de la humanitat que els historiadors situen el començament de la història en aquest esdeveniment.
 • 476

  Edat Mitjana

  Edat Mitjana
  L'edat mitjana o edat medieval és el període de la història d'Europa que va des del segle v fins al segle xv. Succeeix l'edat antiga, que acaba amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, i precedeix el Renaixement i l'era de l'exploració.
 • 1453

  Edat Moderna

  Edat Moderna
  L'edat moderna és la quarta de les etapes en què es divideix tradicionalment la història a Occident segons la historiografia francesa.
 • Edat Contenporània

  Edat Contenporània
  L'edat contemporània és el concepte que s'aplica a l'últim gran període històric, que comprèn des de la Revolució francesa l'any 1789 i arriba fins a la nostra actualitat. Tanmateix, cal tenir en compte que aquest període no és, en cap cas, una època lineal, sinó complexa i amb diferents canvis que la determinen.