Images

Edat Mitjana

By ISils
 • 50,000 BCE

  Prehistoria (50.000.000 a.C.)

  Prehistoria (50.000.000 a.C.)
  Prehistòria és un terme utilitzat sovint per a descriure el període anterior a la història escrita. Paul Tournal va encunyar originàriament el terme Pré-historique en descriure les troballes que havia fet a les coves d'Occitània.
 • 50,000 BCE

  Paleolític (5.000.000 - 9.000 a.C.)

  Paleolític (5.000.000 - 9.000 a.C.)
  El paleolític és una etapa de la prehistòria dels humans caracteritzada per l'ús d'instruments de pedra tallada, encara que també s'utilitzaven altres matèries primeres orgàniques per construir diversos estris: os, banya, fusta, cuir, fibres vegetals, etc.
 • Period: 50,000 BCE to 9000 BCE

  Paleolític (5.000.000 - 10.000 a.C.)

 • Period: 9000 BCE to 5000 BCE

  Neolític

 • 8000 BCE

  Neolític (8.000 - 3.500)

  Neolític (8.000 - 3.500)
  El neolític és un període de la prehistòria en el qual van tenir lloc innovacions d'una gran transcendència: els éssers humans descobreixen l'agricultura i la ramaderia, i es fan sedentaris, procés conegut com la revolució neolítica. Aquest terme va ser proposat el 1865 per l'historiador John Lubbock.
 • Period: 5000 BCE to 1000 BCE

  Edat dels Metalls

 • 3500 BCE

  Edat dels Metalls

  Edat dels Metalls
  L'edat dels metalls és una de les tres grans etapes en les quals tradicionalment s'ha subdividit la Prehistòria Euroasiàtica. Ocupa un període molt ampli en la història caracteritzat pel desenvolupament de les societats humanes de la metal·lúrgia.
 • 3500 BCE

  Invenció de la escritura

  Invenció de la escritura
  L'escriptura va néixer a l'antiga Mesopotàmia, i en concret en el si de la cultura sumèria, tres o quatre mil anys abans de Crist. I ho va fer com a resultat de la necessitat que tenien els sacerdots de portar un precís registre de totes les mercaderies entraven i sortien dels graners i magatzems dels temples que administraven en nom de la divinitat.
 • 3000 BCE

  Invenció de la roda

  Invenció de la roda
  L'invent de la roda no ha estat fàcil ja que ha costat molts segles aconseguir les rodes tal com les podem veure en l'actualitat. A l'inici dels temps, l'home no tenia cap medi per desplaçar-se, les seves caminades buscant cacera resultaven difícils i esgotadores.
 • 1000 BCE

  Edat antiga

  Edat antiga
  L'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident el 476, que marca l'inici de l'edat mitjana. És, per tant, el primer període pròpiament històric.
 • Period: 1000 BCE to 258 BCE

  Edat antiga

 • 258 BCE

  Imperi Romà

  Imperi Romà
  L'Imperi Romà, successor de la República Romana, va controlar el món mediterrani i bona part de l'Europa occidental a partir del segle I. L'últim emperador de la part occidental de l'imperi va ser deposat el 476.
 • Period: 258 BCE to 476

  Imperi Romà

 • 476

  Caiguda de l'imperi Romà

  Caiguda de l'imperi Romà
  Els motius que van desembocar en la caiguda de l’imperi d’Occident són tant interns com externs, i se sol acceptar que tenen la seva primera manifestació en la crisi de mitjan segle III dC, durant el període d’anarquia, moment en què acaba l’etapa coneguda com a Alt Imperi i s’inicia el Baix —i que coincideix amb la primera vegada que uns bàrbars, els francogermànics, depassen el limes o frontera i arriben en les seves incursions fins al cor de l’Imperi.
 • Period: 476 to 1492

  Edat Mitjana

 • Period: 490 to 700

  Antiguetat Tardana

 • 595

  Antiguetat Tardana

  Antiguetat Tardana
  L'Antiguitat tardana és el període de transició entre Edat Antiga i l'Edat Mitjana; les dues primeres divisions de la periodització tradicional de el temps històric que se solen aplicar a la Història de la civilització occidental. Cronològicament cobriria el període que va des de la crisi de segle III, que marca el començament de la descomposició de l'Antiguitat clàssica, fins a l'expansió musulmana i la constitució de l'Imperi carolingi.
 • Period: 700 to 1100

  Alta Edad Mithana

 • 900

  Alta edat mitjana

  Alta edat mitjana
  Els historiadors solen considerar l’edat mitjana primerenca o el període medieval medieval, de vegades anomenada edat fosca, que va durar des del segle V o VI fins al segle X. Van marcar l’inici de l’edat mitjana de la història europea.
 • Period: 1100 to 1492

  Baixa Edat Mitjana

 • 1300

  Baixa edat mitjana

  Baixa edat mitjana
  El desenvolupament agrari que havia permès el ressorgiment de la vida urbana i l’increment del comerç en la plenitud de l’edat mitjana va començar a assolir el seu límit a les darreries del segle XIII. Així, el segle XIV va ser una època de crisi generalitzada per a tota la població europea provocada per les males collites, les guerres i les malalties.
 • 1492

  Edat Moderna

  Edat Moderna
  L'edat moderna és la quarta de les etapes en què es divideix tradicionalment la història a Occident segons la historiografia francesa.
 • Period: 1492 to

  Edat moderna

 • Edat Contemporanea

  Edat Contemporanea
  L'edat contemporània és el concepte que s'aplica a l'últim gran període històric, que comprèn des de la Revolució Francesa l'any 1789 i arriba fins a la nostra actualitat. Tanmateix, cal tenir en compte que aquest període no és, en cap cas, una època lineal, sinó complexa i amb diferents canvis que la determinen.
 • Period: to

  Edat Contemporanea