Baixa (1)

LíNIA DEL DEL TEMPS D'HISTORIA

 • 11,000 BCE

  El descobriment del foc

  El descobriment del foc
  Es descobreix el foc per un tro que va caure i es va encendre foc.
 • Period: 11,000 BCE to 3500 BCE

  PREHISTORIA

  La Prehistòria es la primera etapa de la historia on apareixen els primers humans i aquesta etapa es divideix en 3 etapes i acaba al 3500ac a la etapa de la escriptura
 • Period: 11,000 BCE to 8000 BCE

  PALEOLITíC

  El Paleolític es la etapa del desenvolupament de la humanitat on les primeres persones es creen
 • 10,000 BCE

  La aparicio de HOMO SAPIENS

  La aparicio de HOMO SAPIENS
  El homo sapiens evoluciona i es desembolupa millor i el cerbell se li fa gran i la mandibula petita
 • 9000 BCE

  El art rupestre (vermell)

  El art rupestre (vermell)
  El color vermell es crea amb sang i especies i la fan secar
 • 8000 BCE

  Metl·lurgia

  Metl·lurgia
  La Metal·lurgia es un proces de transformar un mineral a un metalll
 • Period: 8000 BCE to 5000 BCE

  NEOLITIC

  El Neolític era la etapa de la revolució de la humanitat que comença al 5000ac i acaba al 3500ac. Canvien tantes coses com per exemple les cases en el Paleolític vivien en
  coves i en el Neolític viuen en cases de tova i eren sedentaris.
 • 5500 BCE

  La agriultura

  La agriultura
  La agricultura es desembolupa que un huma llença unes semilles i creixen i s'enadona començant amb molt pocs aliments pero abundants
 • Period: 5000 BCE to 3500 BCE

  EDAT DELS METALLS

  En la Edat dels metalls es descobreixen els metalls cobre, bronze i ferro. I a mes es inventa la roda i el vaixell, comença al 3500ac i acaba al 2500ac.
 • 4000 BCE

  La roda

  La roda
  Inventen la roda per fer un transport nou.
 • Period: 4000 BCE to 3500 BCE

  L'ANTIGA MESOPOTAMIA

  Es una etapa plena de esdeveniments i es ara l'actual Irak
  i esta entre dos rius
 • 3500 BCE

  El process de momificacio

  El process de momificacio
  El process de momificacio era conservaven els seus cossos
  per la vi|da del mes enllà i de vegades es guardaven amb ells objectes de valor i recursos per que creien que els necessitaven en la vida del mes enllà.
 • 3500 BCE

  Els deus i les deesses de egipte

  Els deus i les deesses de egipte
  La religio dels egipcis era politeista i tenien 9 deus cada un representava cada cosa i tenien diferents carrecs
 • Period: 3500 BCE to 476

  EDAT ANTIGA

 • Period: 3500 BCE to 1200 BCE

  L'ANTIC EGIPTE

  Es una de les etapes on hi han mes esdeveniments i esta situat al nord s'africa
 • 3200 BCE

  Jeroglifics

  Jeroglifics
  Els jeroglifics son els simbols amb que s'escriuen en l'antic egipte.
 • 3000 BCE

  Papir

  Papir
  El papir era una planta que es utilitzava per fer diferents cosses cistells, sabates i paper un factor important del antic egipte.
 • 3000 BCE

  Els imperis de mesopotàmia

  Mesopotàmia es dividia en imperis
  -Imperi sumeri
  -Regne d'Accad
  -Imperi Babilònic
  -Imperi assiri
 • 2500 BCE

  Els vasos canopis

  Els vasos canopis
  Els vasos canopis son els envasos on es guarden els òrgans i estan plens de natró i representen els quatre fills d'Horus I cada un portava un òrgan.
 • 2500 BCE

  Arc i la Volta

  Arc i la Volta
  Aquesta arquitectura es va utilitzar per que es mancava de recursos i es va decidir fer aixo i aquesta idea es va utlitzar la porta d'Ishtar
 • 2000 BCE

  Els Ziggurats

  Els Ziggurats
  Els Ziggurats son els temples i es consideraven la morada dels deus.
 • 1200 BCE

  Codi de Hamurabi

  Codi de Hamurabi
  El codi de Hamurabi es basa en un codi per establir
  la justícia
 • Period: 478 to 1492

  EDAT MITJANA

 • Period: 1492 to

  EDAT MODERNA

 • Period: to

  EDAT CONTEMPORANIA

 • Els déus de mesopotàmia

  Els déus de mesopotàmia
  Estan
  -Enki
  -Anu
  -Enlil
  -Sin
  -Marduk
  -Ishtar