Edad media

Un dia a la alta edat mitjana

 • 476

  Caiguda del Imperi Romà

  Caiguda del Imperi Romà
  Va ser el període de declivi de l'Imperi romà d'Occident en què va perdre l'autoritat d'exercir el seu domini i el seu vast territori va ser dividit en nombroses entitats polítiques successores.
 • Period: 476 to 1000

  L'alta edat mitjana

  Es va tractar d'un llarg període de transformació política i social a Europa, ja que va implicar la caiguda i la desaparició de la cultura clàssica de l'Antiguitat grecoromana i el sorgiment d'un nou balanç de forces entre el teocentrisme cristià i el musulmà.
  Paraules: Senyor feudal, privilegiats, noblesa, no privilegiats, agricultura, comerç'i cultura.
 • Period: 476 to 1492

  La Edat Mitjana

  Aquests dies estem coneixent una part de la nostra història, concretament l'època històrica coneguda com a Edat Mitjana. L'Edat Mitjana és el període històric que abraça des de la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident (476) fins al Descobriment d'Amèrica (1492). Aquest llarg període històric, conegut també com a feudalisme, era una organització social, política i econòmica basada en la terra i en el vassallatge.
 • 700

  Porcellana

  Porcellana
  Es va inventar per primera vegada en el Occident
 • 711

  Invasió Musulmana de la Península Iberica

  Invasió Musulmana de la Península Iberica
  Va ser una expansió musulmana medieval. Específicament, la conquesta musulmana de la península ibèrica del segle VIII.
 • 850

  Café

  Café
  Ja en feia molt de temps que en n'hi havia el costum de ficar a l'aigua algunes fulles de té perquè l'aigua no fera mal gust.Molta gent el que feia era que no bebia mai aigua sinó crevesa o vi, que feien millor gust. Pareix ser que el café es va descobrir a Etipia, a una zona que es coneix amb el nom de Kaffe. Allí el café creixia salvatge.
 • 970

  Els molins de Vent

  Els molins de Vent
  Herón va inventar el molí de vent.
 • Period: 1000 to 1500

  Baixa Edat mitjana

  La baixa edat mitjana o baixa medieval es el terme utilitzat per descriure la histiòria Europea del segles X i XV.
  Paraules: Feudalisme, Senyor feudal, estamnet, privilegiats, noblesa, clergat, no privilegiats, burgesia, agricultura, artesania i comerç.
 • 1050

  La ballesta

  La ballesta
  Quanta més força s'aplica a l'hora de tensar un arc major serà la força amb la que eixirà la fletxa. En França es va inventar aquest aparell que consisteix en un dispositiu que permet estirar moltíssim la corda de l'arc sense que aquesta es trenque, perquè la corda era metàl·lica. Clar, això a mà no es pot fer de cap de les maneres. Les fletexes que eixien d'una ballesta abastaven uns 300 metres i eren capaces de travessar una cota de malla.
 • 1187

  Brúixola magnètica

  Brúixola magnètica
  L'agulla imantada indica la direcció del camp magnètic terrestre, apuntant cap als pols nord i sud.
 • 1228

  El carbó

  El carbó
  El primer combustible utilitzat per a alimentar el foc, i que encara és molt comú, va ser la llenya. Però la llenya es consumeix amb molta rapidesa i en faria falta moltíssima per a alimentar un foc molt gran. L'ésser humà si trobava carbó l'utilitzava, però no va ser sinó fins el segle XIII que a la Xina es va començar a furgar la terra per trobar mines de carbó. Tot i això, les priemres mines de carbó de què en tenim notícia són d'una ciutat anglesa, Newcastle.
 • 1300

  Intruments d'Optica

  Intruments d'Optica
  Un instrument òptic és una eina que serveix per processar ones de llum per tal de millorar una imatge per visualitzar-la.
 • 1326

  Polvora

  Polvora
  la polvora és una barreja inflamable composta generalment de nitrat de potassi, sofre i carbó, que a cert grau de calor s'inflama desprenent bruscament gran quantitat de gasos.
 • Period: 1337 to 1457

  La guerra dels 100 anys

  La guerra dels Cent Anys va ser un conflicte armat entre els regnes de França i Anglaterra que va durar 116 anys.
 • Period: 1346 to 1352

  Pesta negre

  Brot Epidèmic pandèmia
 • 1400

  El rellontge mecànic de butxaca

  El rellontge mecànic de butxaca
  El rellotge de butxaca és un tipus de rellotge mecànic, usualment de corda, que per la seva petita mida es pot portar en un bolsó i, en general, té una cadeneta per subjectar-lo al bolsó de l'armilla o els pantalons.
 • 1450

  Descobriment de l'imprenta

  Descobriment de l'imprenta
  La impremta és un mètode industrial de reproducció de textos i imatges sobre paper, que consisteix a aplicar una tinta, sobre unes peces metàl·liques, anomenades tipus, per transferir-la al paper per pressió.
 • 1492

  Descobriment D'Americà

  Descobriment D'Americà
  D'aquesta manera, el 12 d'octubre de 1492 Cristòfor Colom va arribar al que avui coneixem com Amèrica en trobar-se amb les Antilles i desembarcar a l'illa de Guanahaní, mateixa que va batejar amb el nom de Sant Salvador (posteriorment va arribar als territoris actuals de Sant Diumenge i Cuba).