Download (2)

NSVL (vikipeedia)

 • Stalin

  Stalin
  Jossif Stalin nimetati kommunistliku partei peasekretäriks.
 • Period: to

  Stalini võim

  Iseloomustasid karmid repressioonid. Isikukultus. Industrialiseerimine. Sotsialismi äge areng. Kollektiviseerimine. Riigistamine
 • NSVLi loomine

  NSVLi loomine
  Anti nõusolek NSVLi loomiseks.
 • Allkirjastamine

  Vastavate delegatsioonide juhid allkirjastasid lepingud.
 • Tunnustamine

  Tunnustamine
  Suurbritannia tunnustas NSVL-u.
 • Period: to

  Stalini konkurendid

  Leonid Trotski ja Grigori Zinovjev visati parteist välja ja saadeti eksiili.
 • Period: to

  Viisaastaku plaan

  Stalin tutvustas 1928. aastal viisaastaku plaani, eesmärgiga üles ehitada sotsialistlikku majandust. Toimus industrialiseerimine ja ulatuslik riigistamine. Sundkollektiviseerimine.
 • Period: to

  USA ja NSVL-u suhted

 • Period: to

  Sotsialism

  1930-ndate keskel jätkus sotsialismi levik. Loodi GULAGid, kus tehti sunnitööd. Poliitilised repressioonid vanade bolševike vastu.
 • Period: to

  Rahvasteliit

  Septembris, 1934, liitus NSVL Rahvasteliiduga.
 • Period: to

  Hispaania kodusõda

  NSVL toetas vasakpoolseid rühmitusi.
 • Period: to

  Uus sovietlik põhiseadus

  Stalin tutvustas detsembris uut põhiseadust.
 • Period: to

  Repressioonid

  Arhiivide järgi arreteeris NKVD 1,5 miljonit inimest, kelles 681 692 lasti maha. Üldiselt, 1930- ndatel, suri liigselt 10-11 miljonit inimest. Sellele vaatamata arenes enne II maailmasõda NSVLust võimas tööstusimpeerium.
 • Molotovi-Ribbentropi pakt

  Molotovi-Ribbentropi pakt
  Mittekallaletungileping Natsi-Saksamaaga. Salaprotokollis lepiti kokku, et NSVL okupeerib Balti maad (va Leedu), Bessaraabia ning Ida-Poola, ka Soome.
 • Period: to

  Suur Isamaasõda

  II maailmasõja osa. Lahingud idarindel peamiselt Saksamaa ja NSVL-u vahel. Algsele edule vaatamata, lõppes sõda Natsi-Saksamaa otsustava lüüasaamisega. NSVL sai endale Bulgaaria, Tšehhoslovakkia, Ungari, Poola, Rumeenia ja Ida-Saksamaa. Tulemuseks oli ka Külma sõja algus ning Raudse eesriide teke.
 • Period: to

  Jalta konverents

  NSVL loobus neutraliteedipaktist Jaapaniga ja vallutas 9. augustiks 1945 Mandžuuria ja teised Jaapani kontrolli all olevad alad.
 • Period: to

  ÜRO Julgeolekunõukogu

  NSVL- ust sai ÜRO Julgeolekunõukogu asutajaliige. Järjekordne märk NSVL-u kasvavast võimust.
 • Period: to

  COMECON

  Majanduslik ühendus NSVL-u ja idabloki vahel.
 • Stalini surm

  Stalini surm
  Peale Stalini surma otsustati, et riiki juhivad mõnda aega ühiselt kommunistliku partei kõrgemad juhid.
 • Period: to

  Nikita Hruštšovi võimulolek

  Hruštšov kukutas oma vastased ning tõusis võimule. 1956. aastaks oli tal täielik kontroll. Seda aega, mil ta kontrolli saavutas, nimetatakse destaliniseerimiseks.
 • Varssavi pakt

  Varssavi pakt
  Külma sõja üks osa. Sõjaväeline liit Ida-Euroopa riikidega
 • Sputnik I

  Sputnik I
  Osa NSVL-u teaduse ja tehnika ägedast arenemisest. Esimene satelliit Maa orbiidil.
 • Laika

  Laika
  Esimene elusolend avakosdmoses. Osa NSVL-u aktiivsest teaduse arengust.
 • Period: to

  Hiina- NSVL-u halb läbisaamine

  Tekkisid erinevad arusaamad Hruštšovi ja Mao Zedongi vahel. Zedong eelistas marksistlikumat lähenemist kui NSVL. 1961. aastaks kuulutas Hiina Kommunistlik Partei NSVL-u kommunismi reeturlikuks (Hruštšovi juhtimine). Halvad suhted püsisid kuni Gorbatšovi visiidini 1989.
 • Juri Gagarin

  Juri Gagarin
  Esimene inimene avakosmoses.
 • Period: to

  Kuuba raketikriis

  Üks Külma sõja osa. NSVL soovis paigutas oma raketid Kuubale, mis siiski kriisi lõpus sealt eemaldati. USA loobus oma rakettidest Itaaliast ja Türgist. Lepiti kokku, et USA ei okupeeri Kuubat ilma otsese provokatsioonita. Kriisi ajal oli otsene tuumasõja oht.
 • Valentina Tereškova

  Valentina Tereškova
  Esimene naine avakosmoses.
 • Period: to

  Leonid Brežnevi võimulolek

  NSVL-u võimsuse "tipp" oli tema võimuloleku ajal, kui nii võib öelda. Üldiselt jätkus siiski väga ebapraktiline ning liialdav majandamine ja valitsemine.
 • Aleksei Leonov

  Aleksei Leonov
  Esimene inimene, kes sooritas nn "kosmosekõndi".
 • Period: to

  Praha kevad

  Tšehhoslovakkia liberaliseerimise püüd, mida juhtis Aleksander Dubcek. See lõppes NSVL-u ja tema Varssavi Pakti liitlaste poolt korraldatud invasiooniga Tšehhoslovakkiasse.
 • Kolmas põhiseadus

  Kolmas põhiseadus
  Brežnev võttis vastu riigi kolmanda ja viimase põhiseaduse.
 • Period: to

  Afganistani sõda

  NSVL sekkus Afganistani kodusõtta. Afganistani mudžahiide troetasid lääneriigid. NSVL taandus 1989 kurnavast sõjast. Kodusõda jätkus.
 • Period: to

  Juri Andropovi võimulolek

  Lühike valitsusaeg, mida peetakse "vanakeste" valitsemiseks.
 • Period: to

  Konstantin Tšernenko

  "Vanakeste" valitsemine.
 • Period: to

  Mihhail Gorbatšovi võimulolek

  Iseloomustas lahenduste otsimine eelnevate juhtide tekitatud probleemidele. Hiljem nägi ette NSVL-u lagunemist ning üritas seda riigi jaoks võimalikult valutult läbi viia. Perestroika.
 • Berliini müüri langemine

  Berliini müüri langemine
  Müür langes. See algatas paljudes kommunistlikes satelliitriikides riigipöörded. Üks vabaduse sümboleid.
 • Referendum

  Referendum
  Viidi läbi seadus, et juhul kui 2/3 elanikest pooldab NSVL-ust eraldamist, viiakse see täide.
 • Etapp NSVL-u lagunemisele

  Etapp NSVL-u lagunemisele
  Võeti vastu seadusi, NSVL-u valitsuse selja tagant Venemaa suveräänsuse kohta.
 • II referendum

  II referendum
  Hääletati NSVL-u püsima jäämise nimel. Enamus rahvast pooldas NSVL-u säilitamist.
 • Eesti taasiseseisvumine

  Eesti taasiseseisvumine
  Eesti kuulutas end iseseisvaks järgides Läti eeskuju. Eesti taasiseseisvus 20. august, Läti 21. august. Osa NSVL-u lagunemise protsessist.
 • NSVL-u lagunemine

  NSVL-u lagunemine
  Kuulutati välja SRÜ, kuhu kuulusid Venemaa, Valgevene ja Ukraina. NSVL-u lõpp.
 • Lõplik otsus

  Lõplik otsus
  Kõik NSVL-u vabariigid peale Gruusia allkirjastasid 8. detsembril välja pakutud lepingut kinnitava Alma-Ata Protokolli.
 • Venemaa tunnustamine

  Venemaa tunnustamine
  Venemaad tunnustati kui täieõiguslikku riiki rahvusvahelisel tasandil.