Vf11

Eesti laulupeod

 • esimene üldlaulupidu

  esimene üldlaulupidu
  I üldlaulupidu toimus 30 juuni- 2 juuli 1869 aastal Tartus. Esimesed seitse pidu toimusid Tsaari-Venemaa koosseisus ning kuni VI üldlaulupeoni olid peod seotud mõne keiserliku tähtpäevaga.Seda laulupidu nimetati ka algul Eestirahwa 50-aastane Jubelipiddo.
  Esinejaid oli kokku 878.
 • III üldlaulupidu

  III üldlaulupidu
  III üldlaulupidu toimus 23.-25. juuni 1880 aastal Tallinnas.Laulupeo üldjuhid olid Johannes Kappel ja pasunakoore juhatanud David Otto Wirkhaus. Esinejaid oli kokku 782.
 • II üldlaulupidu

   II üldlaulupidu
  II üldlaulupidu toimus 2.-4. juuli 1879 aastal Tartus. Laulukoore juhatas Karl August Hermann ning pasunakoore David Otto Wirkhaus ja Adalbert Hugo Willigerode.
  Esinejaid oli kokku 1272.
 • IV üldlaulupidu

  IV üldlaulupidu
  V üldlaulupidu toimus 27.-29. juuni 1891 aastal Tartus. Esinejaid oli kokku 2700.
 • V üldlaulupidu

  V üldlaulupidu
  V üldlaulupidu toimus 30. juunist- 2. juulini 1894 aastal Tartus.Peo korraldasid Tartu Eesti Käsitöölise Abiandmise Selts ja Vanemuine ning sellega tähistati Liivimaa talurahva pärisorjusest vabastamise 75. aastapäeva. Esinejaid oli kokku 3951.
 • VI üldlaulupidu

  VI üldlaulupidu
  VI üldlaulupidu toimus 20.- 22. juuni 1896 aastal Tallinnas. Peo jaoks loa taotlemisel toodi põhjuseks Nikolai II kroonimispäeva tähistamine. Esinejaid oli kokku 5681.
 • VII üldlaulupidu

  VII üldlaulupidu
  VII üldlaulupidu toimus 25- 27. juunil 1910 aastal Tallinnas.
  Esimest korda olid peol lastekoorid mida juhatas Mihkel Kippert. Esinejaid oli kokku 10 000.
 • VIII üldlaulupidu

  VIII üldlaulupidu
  VIII üldlaulupidu toimus 30. juuni- 2. juuli Tallinnas 1923. aastal. Esinejaid oli kokku 10 562.
 • IX üldlaulupidu

  IX üldlaulupidu
  IX üldlaulupidu toimus 30. juuni -2. juuli 1928. aastal Tallinnas.
  Laulukooride juhid olid Juhan Aavik, Leenart Neumann ja Anton Kasemets. Esinejaid olid kokku 15 049.
 • X üldlaulupidu

  X üldlaulupidu
  X üldlaulupidu toimus 23.–25. juunini 1933. aastal Tallinas.
  Laulupeol osales ligi 500 esinejate rühma 16 500 pillimehega. Esinejaid oli kokku 16 500.
 • XI üldlaulupidu

  XI üldlaulupidu
  XI üldlaulupidu toimus 23.–25. juunini 1938. aastal Tallinnas. Esinejaid oli kokku 17 501.
 • XII üldlaulupidu

  XII üldlaulupidu
  XII üldlaulupidu toimus 28.–29. juunil 1947 Tallinnas. XII laulupeost toimusid pidustused kommunistliku partei ja valitsuse range kontrolli all. Peo korraldasid Laulupeo Peakomisjon ja Üldlaulupeo Büroo 1945. aastal välja antud XII üldlaulupeo korraldamise määruse alusel.Esmakordselt kanti üldlaulupeol ette Gustav Ernesaksa laul "Mu isamaa on minu arm". Esinejaid oli kokku 25 760.
 • XIII üldlaulupidu

  XIII üldlaulupidu
  XIII üldlaulupidu toimus 21.–23. juuli 1950. aastal Tallinnas. Esinejaid oli kokku 31 907.
 • XIV üldlaulupidu

  XIV üldlaulupidu
  XIV üldlaulupidu toimus 20.–22. juuli 1955. aastal Tallinnas.
  Peo kavas oli 66 laulu, millest pooled olid eesti autoritelt. Esinejaid oli kokku 30 321.
 • XV üldlaulupidu

  XV üldlaulupidu
  XV üldlaulupidu toimus 20.–21. juuli 1960. aastal Tallinnas.
  Laulupeo üldjuhid olid Gustav Ernesaks, Jüri Variste, Karl Leinus ja teised. Esinejaid oli kokku 29 273.
 • XVI üldlaulupidu

  XVI üldlaulupidu
  XVI üldlaulupidu toimus 17. - 18.juunil Tallinnas aastal 1965. Esinejate rühmi oli 690 ja lauljaid ise oli 25 806. Esimesena esinesid laulupeol sümfooniaorkestrid. Üldlaulupeo peakomisjonid esimeses oli Arnold Green.
 • XVII üldlaulupidu

  XVII üldlaulupidu
  XVII üldlaulupidu toimus 27.-29. juuni 1969 aastal Tallinnas. Laulupeol osales 771 kollektiivi 30 230 laulja ja mängijaga. Laulupeo korraldas üldlaulupeo peakomisjon.
 • XVIII üldlaulupidu

   XVIII üldlaulupidu
  XVIII üldlaulupidu toimus 19. -20. juuli 1975. aastal Tallinnas. Esinejate rühmi oli 641 ja lauljaid oli 28 537.
 • XIX üldlaulupidu

  XIX üldlaulupidu
  XIX üldlaulupidu toimus 5.-6 juuli 1980. aastal taaskord Tallinnas. Laulupeo aujuhid olid Tuudur Vettik, Richard Ritsing, Lembit Verlin ja Uno Järvela. Esinejaid oli kokku 28 969.
 • XX üldlaulupidu

  XX üldlaulupidu
  XX üldlaulupidu toimus 20.- 21. juuli taaskord Tallinnas. 1985. aastal peetud üldlaulu- ja tantsupidu jäi viimaseks nõukogude ideoloogia poolt politiseeritud üldpeoks. Esinejaid oli kokku 26 437.
 • XXI üldlaulupidu

  XXI üldlaulupidu
  XXI üldlaulupidu toimus 30. juuni - 1. juuli 1990. aastal Tallinnas. Vabaneti sundrepertuaarist, taas võidi laulda isamaalisi laule ning taastati 1950. aastal kaotatud laulupidude nummerdus. Peo aujuhtideks valiti Gustav Ernesaks ja Richard Ritsing. Esinejaid oli kokku 28 922.
 • XXII üldlaulupidu

  XXII üldlaulupidu
  XXII üldlaulupidu toimus Tallinnas aastal 1994. Peoga tähistati 125 aasta möödumist I üldlaulupeost. Laulupeol osales 817 esinejate rühma 25 802 tegelasega, teiste hulgas 32 väliseesti koori-orkestrit 11 riigist.
 • XXIII üldlaulupidu

  XXIII üldlaulupidu
  XXIII üldlaulupidu toimus 3. -4. juuli 1999. aastal Tallinnas.Peo kunstijuht oli Ants Soots ja lavastaja Arne Mikk. Koore ja orkestreid juhatas kokku 31 dirigenti.
  Peol osales 856 esinejate rühma 24 875 liikmega.
 • XXIV üldlaulupidu

  XXIV üldlaulupidu
  XXIV üldlaulupidu toimus Tallinnas 4. -5. juuli 2004. aastal.Laulupeol osalesid meeskoorid, segakoorid, naiskoorid, lastekoorid, poistekoorid ja puhkpilliorkestrid. Esinejaid oli kokku 22 759.
 • XXV üldlaulupidu

  XXV üldlaulupidu
  XXV üldlaulupidu toimus 4. -5. juuli 2009. aastal Tallinnas. Laulupeo kunstiline juht ja meeskooride üldjuht oli Ants Soots. Esinejaid oli kokku 26 430.
 • XXVI üldlaulupidu

  XXVI üldlaulupidu
  XXVI üldlaulupidu toimus 5.–6. juulil 2014 Tallinnas. Laulupeo kunstiline juht oli Hirvo Surva. Esinejaid oli kokku 33 025.
 • XXVII üldlaulupidu

  XXVII üldlaulupidu
  XXVII üldlaulupidu toimub 5. -7. juuli sellel ehk 2019. aastal Tallinnas nagu tihtipeale. Esinejaid oli kokku 32 411.